Accreditatie voor zorgbestuurders

Het accreditatiesysteem van de NVZD, vereniging van bestuurders in de zorg, levert een bijdrage aan de professionalisering en de maatschappelijke legitimatie van het zorgbestuur. Het accreditatietraject toetst of de bestuurder voldoet aan deze norm: werkt de bestuurder actief aan zijn of haar professionele ontwikkeling en beschikt de bestuurder over zelfreflectief vermogen en de capaciteit om reflectie om te zetten in ander gedrag?

Waarom een accreditatiesysteem?

De NVZD kent een vijfjaarlijkse accreditatieprocedure. De NVZD heeft dit systeem in samenwerking met o.a. de Erasmus Universiteit ontwikkeld om haar leden een instrument in handen te geven te werken aan hun eigen ontwikkeling. Want dat is waar het systeem om draait: zorgbestuurder zijn is een vak, en accreditatie draagt bij aan de professionele ontwikkeling van zorgbestuurders. Wat het vak inhoudt is vervat in vijf expertisegebieden, die een opsomming vormen van de kennis, houding, vaardigheden en gedrag dat in algemene zin van zorgbestuurders verwacht mag worden.

Wat behelst het traject?

Feedback en zelfreflectie staat centraal: de bestuurder vraagt feedback op in zijn omgeving en voert daar ook gesprekken over. Het traject wordt afgesloten met een gesprek met twee auditoren die toetsen of de bestuurder voldoet aan de norm voor accreditatie. De auditoren geven hierover een advies aan de accreditatiecommissie. Deze onafhankelijke commissie besluit over het al dan niet toekennen van accreditatie. Na het succesvol doorlopen van het traject komt de bestuurder terecht in het openbare Register van geaccrediteerde bestuurders in de zorg.

Contextonafhankelijke norm

De norm voor accreditatie is contextonafhankelijk. Het gaat niet om de vraag of het de juiste bestuurder op de juiste plek is. Het accreditatiegesprek is ook geen functioneringsgesprek. Dat is het domein van de raad van toezicht. Het accreditatietraject is persoonsgebonden en niet instellingsgebonden. Daarom is het systeem voor alle zorgbestuurders hetzelfde, ongeacht sector of omvang van de organisatie. Voor alle zorgbestuurders geldt dat het van belang is om te werken aan de eigen ontwikkeling, feedback op te halen uit de omgeving en te reflecteren op het eigen functioneren.

Positief geëvalueerd

Het NVZD-accreditatiesysteem is onlangs door een onderzoeksbureau positief geëvalueerd. Er is aangetoond dat accreditatie bijdraagt aan de doelstellingen van de VWS-agenda Goed bestuur in de zorg. Het accreditatietraject wordt ook omarmd door de IGJ en de NZa. Maar bovenal: bestuurders zijn positief over de meerwaarde van het systeem. Douwe Biesma vertelt: “‘Als medisch specialist was ik gewend eens per vijf jaar geaccrediteerd te worden. Je verantwoordt dan onder meer hoe je je nascholing hebt gedaan. Toen ik fulltime bestuurder werd, vond ik het dan ook niet vreemd om ook als bestuurder verantwoording af te leggen. Als wij transparantie vragen aan medische professionals, dan moeten wij er als bestuurders ook voor open staan om verantwoording af te leggen over datgene waarover wij transparant kunnen zijn: onze bestuursstijl. Onze voltallige raad van bestuur is dan ook geaccrediteerd.” Lees hier de interviews met zorgbestuurders.

Zelfregulering vs. regulering vanuit de overheid

Het aantal geaccrediteerde bestuurders neemt ieder jaar toe. Voor leden van de NVZD is het accreditatietraject een verplicht onderdeel van het lidmaatschap geworden. Inmiddels zijn er circa 650 accreditatietrajecten doorlopen. Uitbreiding van de dekking naar bestuurders in alle soorten zorginstellingen is van belang, om zo de representativiteit verder te verhogen. Overregulering (bijvoorbeeld een wettelijk verplicht ‘afvinksysteem’ voor alle bestuurders in de zorg) vanuit de politiek onder het mom van goed bestuur kan daarmee achterwege blijven.

Accreditatie in het kort

  • De bestuurder meldt zich aan via de NVZD-website. De Toolbox accreditatie is de digitale omgeving om het accreditatiedossier te verzamelen.
  • Hierin bevindt zich een tool voor het verzamelen van de 360 graden feedback. De bestuurder vraagt deze op bij een afgevaardigde van de raad van toezicht, de ondernemingsraad, de cliëntenraad, het management, een zorgprofessional op strategisch niveau, een externe partij en een medebestuurder (indien aanwezig). De bestuurder vult de vragenlijst ook over zichzelf in.
  • De bestuurder schrijft een ontwikkelplan.
  • De bestuurder voert een accreditatiegesprek met twee auditoren. Lidmaatschap van een intervisiegroep is een voorwaarde om het traject te kunnen beginnen. Het traject wordt gemiddeld binnen drie tot vier maanden doorlopen.

Meer informatie

Neem contact op met de NVZD, Antoinette van Herpen, accreditatie@nvzd.nl, 030 – 2777 280. 

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.