Opleiding

Werkgeverstaken van de raad van toezicht

De primaire rol goed geborgd

 

Eén van de belangrijkste taken van de raad van toezicht is ervoor te zorgen dat geschikte bestuurders aan het roer staan en dat zij passend worden beloond. Die taak komt pregnant naar voren als een bestuurder gezocht of ontslagen moet worden, maar mag en moet continu aandacht krijgen, zeker gezien de wettelijke vereiste dat een bestuurder alleen nog voor bepaalde tijd mag worden benoemd.

Deze opleiding wordt in samenwerking met de VTW Academie (Vereniging van Toezichthouder in Woningcorporaties) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden. Daarnaast kan men zich ook aanmelden voor een editie die alleen uit deelnemers vanuit de NVTZ Academie bestaan.

De opleiding behandelt uiteenlopende aspecten van de werkgeverstaak van de raad van toezicht. Dat begint met het bewustzijn van het soort leiderschap dat de organisatie nodig heeft. Dat is mede richtinggevend voor de evaluatie van de bestuurder en is van belang bij het besluit over herbenoeming. Ook wordt stilgestaan bij de vraag hoe ver de werkgeverstaak van de raad van toezicht reikt. Heb je als raad van toezicht alleen of vooral oog voor het organisatiebelang of heb je een verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de bestuurder? Moet je je als raad van toezicht ook bemoeien met de laag direct onder het bestuur? Zo ja, waarom en hoe? De arbeidsvoorwaarden van de bestuurder zijn door de Wet Normering Topinkomens (WNT) aan banden gelegd. Verdere aanscherping voor onderaannemers en gelieerde instellingen staat voor de deur. U wordt geïnformeerd over de recente ontwikkelingen en wat dit voor de organisatie en voor u als werkgever van de bestuurder betekent.

Onderwerpen

  • Diverse aspecten van de werkgeverstaak van de raad van toezicht komen aan de orde.
  • Tijdens de opleiding worden good practices voor de evaluatie en de besluitvorming over (her)benoeming van de bestuurder besproken.

Wat brengt dit u en uw raad van toezicht?

Deze bijeenkomst verdiept uw inzichten in de gehele breedte van de werkgeversfunctie van de raad van toezicht. Het zoomt in op de evaluatie van de bestuurder en het omgaan met de tijdelijke benoeming en op de laatste ontwikkelingen van WNT.

Deelnemers

De opleiding richt zich primair op toezichthouders die namens de raad van toezicht het voortouw nemen bij werkgeverstaken, over het algemeen als lid van de remuneratiecommissie.

Kosten

NVTZ-leden: € 495,-
Niet-leden: € 618,75

Deze sessie is bedoeld voor personen die al toezichthouder zijn. Bent u nog geen toezichthouder maar wel oriënterend naar deze functie? Dan verwijzen we u graag naar de "Oriëntatiesessies voor de aankomende toezichthouder in zorg en welzijn".

Themabank: Werkgeversrol RvT / bezoldiging
Thema: Strategie, Sturing, Kwaliteit, Integraal toezicht
Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
Doel: Kennis, Inzicht opdoen van andere deelnemers, Reflectie, Ervaringen delen
Tijdsduur: 1 dag
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen