Thea Heeren stelt zich voor

 

“De afgelopen 36 jaar werkte ik in de GGZ. Naast patiëntenzorg hield ik me bezig met opleiding en wetenschappelijk onderzoek, voornamelijk in de ouderenpsychiatrie. Dit vak stond in mijn begintijd nog in de kinderschoenen, maar heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een volwaardig deelgebied van de psychiatrie. Omdat er nog veel ontwikkeld moest worden en ook omdat zorg voor ouderen altijd over de schotten in de gezondheidszorg gaat heb ik me ook altijd beziggehouden met beleid en organisatie. In 2005 maakte ik de overstap naar bestuurder in de GGZ, wat ik tot recent ben gebleven (tot 1 augustus 2017).

In deze periode waren er veel ontwikkelingen op het gebied van bestuur en toezicht in de zorg, die ik als toezichthouder én bestuurder heb meegemaakt. De groeiende aandacht voor governance in de zorg heeft veel verbeteringen gebracht maar ook hier dreigt de systeemwereld de wereld van zorg en aandacht in de dagelijkse praktijk soms te overstemmen. Ik ben blij met de nieuwe governancecode waarin principes, dialoog en reflectie centraal staan. Ik wil graag vanuit het NVTZ bestuur dit gedachtengoed verder vormgeven en up-to-date houden bij de veranderingen in de organisatie van zorg”.

 

Curriculum Vitae

  • Raad van Bestuur GGz Centraal, 2005-2017

  • Raad van Toezicht Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, 2014-heden

  • NVZD, voorzitter commissie governance, 2015-2017

  • Bijzonder hoogleraar Ouderenpsychiatrie UMCU, 1993-2006

  • Raad van Toezicht Erasmus MC, 2007-2015

  • Bestuur Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, 2006-2012

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen