Pieter Vos

Pieter Vos stelt zich voor

''Ik ben actief als bestuurder, toezichthouder, adviseur en onderzoeker op het terrein van welzijn en zorg. Mijn vorige baan was algemeen secretaris van de RVZ (Raad voor de Volksgezondheid en Zorg), een strategisch adviesorgaan van de minister van VWS.

Pieter Vos

  

Vier onderwerpen houden mij vooral bezig: kwaliteit, patiënten- en vrijwilligersbeleid, de Wmo en governance. Ik probeer deze onderwerpen steeds consequent met elkaar te verbinden en vervolgens te betrekken op de manier waarop wij zorginstellingen moeten besturen. Dat zou meer dan nu vanuit het perspectief van de cliënt (vaak in dialoog met een professional) en de samenleving (welzijn, participatie, gezondheid) moeten gebeuren. In dat perspectief ook plaats ik mijn rol in het bestuur van de NVTZ.''

 

 

Curriculum Vitae

  • Algemeen secretaris Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (adviesorgaan voor strategische vraagstukken) tot november 2012.

  • Voorzitter bestuur coöperatieve vereniging Wehelpen.nl (digitale marktplaats, netwerkondersteuning en bevordering niet betaalde zorgarbeid).

  • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Transparant, Leiden (professionele organisatie voor extramurale ggz en diagnostiek).

  • Voorzitter bestuur Stichting MENS De Bilt (uitvoering Wmo).

  • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Hematon, Utrecht (organisatie van en voor patiënten met bloedkanker).

  • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting LOC, Utrecht (Landelijke Organisatie van Cliëntenraden).

  • Lid Adviesraad en voorzitter Bestedingscommissie Revalidatiefonds en Fonds Verstandelijk Gehandicapten/Stichting Meedoen Mogelijk Maken, Odijk.

Bekijk de LinkedIn pagina van Pieter Vos

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen