Activiteiten lustrumjaar

In 2018 vierde de NVTZ haar 5e lustrum waarin het thema Van waarde blijven centraal stond. In de loop van het lustrumjaar werd Van waarde blijven aan de hand van een aantal thema’s, activiteiten en deelprojecten vanuit meerdere kanten bekeken en belicht. Bijvoorbeeld de waarden die in (bijzondere) locaties of in de naam van een instelling verscholen liggen, maar ook de waarde van goede scholing van toezichthouders en de waarde die diversiteit met zich meebrengt.

 

Tijdslijnen NVTZ

> Bekijk publicatie

 

Toezichthouden is mensenwerk – kloosterrondgang

Op woensdag 2 mei werd in het Dominicanenklooster te Huissen een kloosterrondgang georganiseerd om te ervaren wat het doet om op gewijde grond aan de hand van wijze woorden van Benedictus te reflecteren op de rol van toezichthouder. Onderdelen van de rondgang waren: humor, verantwoordelijkheid en volharden, stilte, profiel van een toezichthouder, nederigheid en lef, waarderen en monnikenwerk. Bekijk een impressie van deze rondgang in onderstaande video of lees het verslag.

> Lees het verslag van de kloosterrondgang in het Dominicanenklooster te Huissen

 

Werkgroep Diversiteit NVTZ

Een werkgroep Diversiteit ging tijdens het lustrumjaar aan de slag met de vraag wat we kunnen leren in termen van besturen en organiseren van mensen met diverse achtergronden. Hierbij gaan zij uit van alle aspecten waarop mensen van elkaar kunnen verschillen: de zichtbare aspecten zoals leeftijd en huidskleur, maar ook de minder zichtbare aspecten als culturele en sociale achtergrond, competenties, werkstijlen, leerstijlen en levenswegen. Aan de hand van columns, interviews, foto’s en persoonlijke verhalen heeft de werkgroep geprobeerd leden van de NVTZ te laten reflecteren op de waarde van diversiteit en op verschillende manieren belicht welke waarde diversiteit met zich meebrengt.

  • ‘Diversiteit: hype of goudmijn?' door Abdelilah el Barzouhi over het niet problematiseren maar vooral toejuichen en zoeken naar de meerwaarde van diversiteit in de samenleving en in besturen.

  • ‘De manier waarop doet ertoe! het persoonlijke verhaal van Monica Haimé (kerndocent NVTZ Academie en faculty member NVTZ) over hoe zij diversiteit als zeer waardevol ervaart en hoe diversiteit in toekomstige generaties een natuurlijk gegeven zal worden.

  • Interview met Lisette Mattaar, directeur van Humanity House in Den Haag, over omgaan met andere culturen en hoe je diversiteit een plek kunt geven in de samenleving.

  • Frank Seine, directeur Avicenna Academie voor Leiderschap, scheef een persoonlijk verhaal over zijn kijk op diversiteit: Wat is de toegevoegde waarde van meer van hetzelfde? Hierin kijkt hij onder andere naar multiculturele achtergronden binnen raden van toezicht, maar ook naar de NVTZ Academie in relatie tot dit onderwerp en zijn eigen ervaringen.

  • Interview met topdesigner Omar Munie, die als kind vanuit Somalië naar Nederland vluchtte, over hoe hij diversiteit als grote meerwaarde ziet en hij iedereen stimuleert om de kracht daarvan in te zien. Nu, jaren later, is Omar Munie een voorbeeld en inspiratie voor menig ondernemer.

  • Waarom diversiteit een hot item in raden van toezicht in de provincies buiten de randstad moet zijn. Blog van Roberto Mangre over zijn eigen persoonlijke ervaringen en het definiëren van het begrip diversiteit.

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen