Werkgroep Toezicht op Innovatie

De NVTZ werkt met en voor haar leden aan de professionalisering en ondersteuning van het toezichthoudende vak. Op diverse manieren wordt er aandacht besteed aan de diverse thema’s waar de moderne toezichthouder mee te maken kan krijgen; zo ook het thema ‘toezichthouden op innovatie’. 

Het uiteindelijke doel van de werkgroep is om te komen tot een gids (een handreiking voor onze leden).

 

Leden werkgroep

  • De heer dr. F.H. Barneveld Binkhuysen   

  • De heer M.M. den Braber, MSc

  • Mevrouw prof.dr. A.L. Bredenoord

  • De heer E. Draaijer

  • De heer drs. W.H.M. den Hartog

  • Mevrouw T. Maas-de Brouwer 

  • De heer dr. S.P.M. de Waal

 

Vanuit het bureau zijn betrokken:

  • De heer mr. Marius Buiting, arts

  • De heer Michiel Vader

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen