Branche kleine(re) instellingen in de VVT-sector

Branche ambassadeur kleine(re) instellingen in de VVT-sector

Andre Hengeveld

Andre Hengeveld  

“In 1996 trad ik in mijn eerste toezichtrol bij het Anna-ziekenhuis in Oss en in 2000 werd dat gevolgd, na de fusie met het St Jozefziekenhuis in Veghel, door de voorzittersrol bij het nieuwe ziekenhuis Bernhoven te Uden. Dat laatste was een pittig proces met discussie over nieuwbouw en locaties waarbij de lokale politiek (o.a. SP) zich fel weerde. Na andere toezichtrollen als commissaris in de corporatie-sector en bij softwareorganisaties groeide bij mij steeds meer de opvatting dat “toezichthouden” een professie is die professioneel ingevuld moet worden. En vanuit die opvatting vind ik het een goede zaak dat de NVTZ middels de opleidingen van de academie en bijeenkomsten de mogelijkheid biedt om kennis en ervaring op te doen en via het netwerk ook uit te wisselen."

"Als Brancheambassadeur Kleine(re) VVT-instellingen wil ik me vooral richten op het gezamenlijk bespreekbaar maken van thema’s en vraagstukken waar een kleine(re) instelling mee geconfronteerd wordt. En van die kleine(re) instellingen zijn er in de VVT-sector heel veel, bijna 300 van de ruim 600 instellingen. Het vanwege de omvang niet kunnen beschikken over specifieke (staf)deskundigheden betekent dat de rolinvulling van bestuurder en raad van toezicht in dit type instelling speciale aspecten kent. En dat wil ik graag met collega’s delen en ernaar streven dat mogelijke oplossingen bekend worden. Daarnaast streef ik ernaar dat voor de onderwerpen die als enigszins belemmerend kunnen werken (zoals bijv. WNT-vraagstukken) de NVTZ een platform biedt om een krachtiger geluid te laten doorklinken. Waar mogelijk wil ik met de regioambassadeurs de bereikbaarheid van de kleine(re) instellingen vergroten door gezamenlijke bijeenkomsten te overwegen voor de specifieke doelgroep. Het is mijn overtuiging dat op deze wijze de toegevoegde waarde van de NVTZ voor de toezichthouders bij kleine(re) instellingen zichtbaar wordt.”

 

Contact

Wanneer u mee wilt denken over de branche kleine(re) VVT-instellingen of een idee of opmerking wilt delen, dan kunt u contact opnemen met Andre Hengeveld door te mailen naar a.hengeveld@ziggo.nl of telefonisch via 06-2317 2007.

 

  contact branche kleine instellingen

Groep Kleine(re) instellingen

Speciaal voor toezichthouders binnen de kleine(re) instellingen is er een groep Kleine(re) instellingen op het besloten (leden)gedeelte van onze website. Binnen deze groep kunt u informatie en ervaringen uitwisselen over thema's die, vanwege de kleinschaligheid van de instelling, specifieke aandacht vragen. U vindt hier ook de presentaties van bijeenkomsten.

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen