Regio Utrecht en Flevoland

Regio Utrecht / Flevoland

De NVTZ-regio Utrecht-Flevoland omvat twee provincies. In de provincie Utrecht zijn naast veel zorginstellingen ook veel koepelorganisaties voor zorginstellingen, welzijnsorganisaties en woningcorporaties gevestigd, maar ook instanties als de Inspectie voor de Volksgezondheid en de NZA.
In de provincie Flevoland is het aantal voorzieningen beperkter. Als laatste nieuw gevormde provincie heeft het van meet af aan zijn gezondheidszorg en welzijn anders ingericht en veel meer op elkaar afgestemd.
In zo'n rijk samengestelde regio kunnen toezichthouders veel kennis met elkaar delen en van elkaar leren. En daarbij gebruik maken van de knowhow van de koepelorganisaties en mogelijk ook de inspectie eens aan tafel uitnodigen. Deze uitwisseling van kennis en ervaring is belangrijk in de huidige snel veranderende wereld van zorg en welzijn. Siety de Jager wil als regioambassadeur dit proces graag faciliteren en zo samen met de NVTZ leden komen tot nieuwe en inspirerende ideeën over zorg en welzijn.

 

Regioambassadeur Utrecht / Flevoland stelt zich voor:

Siety de Jager

Siety de Jager

 

      

''Ik ben na mijn studie sociale en economische wetenschappen in de gezondheidszorg gaan werken. Eerst als beleidsadviseur (Provinciale Raad voor de Zorg ZH) en organisatieadviseur/interim-manager (Nationaal Ziekenhuis Instituut). Daarna heb ik 30 jaar eindverantwoordelijke functies vervult in diverse sectoren, zoals categorale ziekenhuiszorg, VVT, GGZ en bij private zorgondernemingen. De afgelopen 8 jaar weer in de vorm van interim-management vanuit Custom Management, interim-directeuren. Nu ben ik actief bij de opzet van een welness-centrum. Vanaf 1986 heb ik toezichthoudende functies vervult in de gehandicaptensector, ziekenhuissector en de VVT. Momenteel ben ik voorzitter van de Raad van Toezicht van SHDH te Haarlem (VVT).''

Contact

Wanneer u mee wil denken bij het vormgeven van NVTZ regio Utrecht / Flevoland of een idee voor een thema of opmerking kwijt wil, dan kunt u contact opnemen met Siety de Jager door te mailen naar NVTZregio.ut.fl@gmail.com of te bellen naar 06-13649970.

 

Digitaal regionetwerk

Speciaal voor leden van de NVTZ bestaat er ook de mogelijkheid om digitaal met andere toezichthouders uit uw regio te communiceren. Als u bent ingelogd op deze website ziet u de regionetwerken waarvan u lid bent onder de 'Groepen'. Binnen deze regionetwerken vindt u onder andere de presentaties van de bijeenkomsten die binnen uw regio zijn georganiseerd en kunt u uw ervaringen over deze bijeenkomst delen. U kunt zich voor een regionetwerk aanmelden door het aanvinken van deze regio bij uw persoonlijke gegevens via uw profiel (naam) rechtsboven als u bent ingelogd.

 

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen