Regio Utrecht en Flevoland

Regio Utrecht / Flevoland

De NVTZ-regio Utrecht-Flevoland omvat twee provincies. In de provincie Utrecht zijn naast veel zorginstellingen ook veel koepelorganisaties voor zorginstellingen, welzijnsorganisaties en woningcorporaties gevestigd, maar ook instanties als de Inspectie voor de Volksgezondheid en de NZA.

In de provincie Flevoland is het aantal voorzieningen beperkter. Als laatste nieuw gevormde provincie heeft het van meet af aan zijn gezondheidszorg en welzijn anders ingericht en veel meer op elkaar afgestemd.

In zo'n rijk samengestelde regio kunnen toezichthouders veel kennis met elkaar delen en van elkaar leren. En daarbij gebruik maken van de knowhow van de koepelorganisaties en mogelijk ook de inspectie eens aan tafel uitnodigen. Deze uitwisseling van kennis en ervaring is belangrijk in de huidige snel veranderende wereld van zorg en welzijn. Siety de Jager wil als regioambassadeur dit proces graag faciliteren en zo samen met de NVTZ leden komen tot nieuwe en inspirerende ideeën over zorg en welzijn. Heeft u suggesties voor thema's? Neem contact op met Siety de Jager door te mailen naar door te mailen naar NVTZregio.ut.fl@gmail.com of te bellen naar 06-13649970.

 

Regioambassadeur Utrecht / Flevoland

Siety de Jager

Siety de Jager

 

      

''Ik ben na mijn studie sociale en economische wetenschappen in de gezondheidszorg gaan werken. Eerst als beleidsadviseur (Provinciale Raad voor de Zorg ZH) en organisatieadviseur/interim-manager (Nationaal Ziekenhuis Instituut). Daarna heb ik 30 jaar eindverantwoordelijke functies vervult in diverse sectoren, zoals categorale ziekenhuiszorg, VVT, GGZ en bij private zorgondernemingen. De afgelopen 8 jaar weer in de vorm van interim-management vanuit Custom Management, interim-directeuren. Nu ben ik actief bij de opzet van een welness-centrum. Vanaf 1986 heb ik toezichthoudende functies vervult in de gehandicaptensector, ziekenhuissector en de VVT. Momenteel ben ik voorzitter van de Raad van Toezicht van SHDH te Haarlem (VVT).''

Contact

Wanneer u mee wil denken bij het vormgeven van NVTZ regio Utrecht / Flevoland of een idee of opmerking kwijt wil, dan kunt u contact opnemen met Siety de Jager door te mailen naar NVTZregio.ut.fl@gmail.com of te bellen naar 0613649970.

 

Documentatie regiobijeenkomsten

Bekijk hier het archief van de NVTZ regiobijeenkomsten in regio Utrecht/Flevoland

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
ThemabankOpleidingenGoed Toezicht Inloggen