Kijk in de spiegel

Kijk in de Spiegel: wat en waarom?

Kijk in de Spiegel is een werkvorm voor reflectie waarbij de raad van toezicht iedere vergadering reflecteert op een van tevoren vastgesteld onderdeel. Na uitwisseling van feedback worden gezamenlijk leer- en verbeterpunten vastgesteld die meegenomen worden naar de volgende vergadering.
Doel van Kijk in de Spiegel is leren met elkaar: reflecteren op elkaars en op het gezamenlijk handelen, ideeën opdoen, blinde vlekken in beeld krijgen om van daaruit het toezichthouderschap verder te ontwikkelen en optimaliseren.

Reflectiegids: Kijk in de Spiegel

Kaart kijk in de spiegelAchterkant kaart Kijk in de Spiegel

De pilot

Om ervaringen op te doen met deze vorm van methodische reflectie is van mei 2016 t/m juni 2017 een pilot georganiseerd. Kijk in de Spiegel werd tijdens deze pilot bij ten minste drie vergaderingen toegepast, waarvan de eerste twee vergaderingen werden begeleid door een reflectiebegeleider. Op woensdag 7 juni 2017 vond de evaluatiebijeenkomst van deze pilot met de deelnemende raden van toezicht plaats. In het verslag van deze bijeenkomst leest en ziet u meer over de pilot, de methodiek en de ervaringen.
> Bekijk het verslag

Meer informatie
Voor meer informatie over Kijk in de Spiegel kunt u contact opnemen met bureau@nvtz.nl.

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen