Mw.drs.Monica.  C.Haimé (1959), directeur Haimé Consult/partner Kwaliteitsinstituut CBO – TNO Company

Zij is afgestudeerd in de hoofdrichtingen Organisatie- en Sociale Psychologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht, daarna heeft zij de postacademische opleiding  Organisatiekunde en Bestuurskunde bij de Stichting Interacademiale Opleiding Organisatiekunde (SIOO) voltooid.  Zij is gespecialiseerd in kwaliteitsmanagement, verandermanagement en conflicthantering in de zorg.  Na diverse staf- en managementfuncties bij de overheid en in ziekenhuizen is zij ruim 20 jaar extern adviseur voor instellingen in de Gezondheidszorg en kerndocente van de landelijke Opleiding Kwaliteitsfunctionarissen (OKF).  

Monica Haimé is momenteel   toezichthouder bij de Raad van Toezicht van het Kennemer Gasthuis en lid van de Kwaliteitscommissie van de rvt.  Zij heeft samen met Marius Buiting de Nederlandse Vereniging voor Kwaliteit en Zorg opgericht en de Landelijke Opleiding Kwaliteitsfunctionarissen ontwikkeld. Als extern adviseur is zij vooral bekend om haar laagdrempelige manier van werken met  groepen zoals de medische staf, raad van bestuur, raad van toezicht en managementteams. Zij geeft regelmatig presentaties en workshops over kwaliteitsmanagement, verandermanagement en conflicthantering.  Zij streeft er naar om in groepen een synergetisch effect te bereiken door ieder individueel te faciliteren en te  stimuleren om zijn/haar expertise en talenten maximaal in te zetten voor het doel van de instelling.

Leidraad voor haar manier van werken vormen de context van de betreffende organisatie, de actuele ontwikkelingen in de zorg en de kansen en bedreigingen voor de organisatie. Zij vormt zich een beeld van de status quo van de instelling, de wensen en ambities voor de toekomst en zoekt samen met leden van de rvt en/of de rvb naar wegen om een meer gewenste toekomst te helpen realiseren.

Wanneer zij wordt gevraagd om de werkwijze van een rvt en of rvb te evalueren start zij veelal met een korte vragenlijst naar ieders individuele ervaringen. De onderwerpen die van belang zijn worden van tevoren in overleg met de betrokkenen geïnventariseerd.  De resultaten worden door haar verwerkt en gepresenteerd als startpunt voor een  bijeenkomst gericht  op mogelijke verbeteringen en veranderingen. Performance en effectiviteit van de organisatie vormen daarbij voor haar sleutelbegrippen voor succes.

 

Contact

Mw.drs. Monica. C. Haimé

Directeur Haimé Consult, partner Kwaliteitsinstituut CBO – TNO Company

haime@freeler.nl

Mobiel : 06.54 352 660

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen