Incompany Toezichthouden vanuit een gedreven team

Toezichthouden is mensenwerk. Een raad van toezicht is ook een team. Hoe zorg je ervoor dat je elkaars kwaliteiten en sterke punten optimaal benut? Wat zijn de beste samen­werkings­combinaties in het team? Hoe zet je de kwaliteiten van de leden van de raad van toezicht om naar rendement voor de organisatie?

Met de workshop Toezichthouden gedreven als een team versterkt u als Raad van Toezicht het vermogen om kwaliteiten en drijfveren van teamleden gericht in te zetten. U zet vier stappen:

 • Wat voor een raad van toezicht zijn wij?

 • Welke opdracht stellen wij ons?

 • Welke kwaliteiten en sterke punten hebben we in huis?

 • Hoe zetten we onze kwaliteiten en sterke punten optimaal renderend in?

U herkent het vast. Als u doet wat u graag doet en waar u uw kwaliteiten volop voor kunt benutten, werkt u vol gedrevenheid aan een goed resultaat. Ook teams kunnen van dit principe gebruikmaken. Teams waar teamleden elkaar waarderen en vinden in het gebruiken van kwaliteiten en sterke punten bereiken meer. Zij maken optimaal gebruik van al het goede dat het team aan boord heeft. Deze teams:

 • koppelen bewuster kwaliteiten en sterke punten aan de opdracht en uitdagingen van het team;

 • werken gerichter samen omdat zij de inbreng van individuele teamleden beter op toegevoegde waarde kunnen schatten;

 • hebben efficiëntere besluitvorming omdat zij elkaar bij overleg en besluitvorming beter begrijpen.

Tijdens de incompany workshop werkt u met uw eigen raad van toezicht als team hier gericht twee dagdelen aan.

Hoe werkt het?

Dagdeel 1:

 • Met elkaar in gesprek op de opdracht die u zichzelf stelt als raad van toezicht, gegeven uw ambities en de ontwikkelingen in de organisatie.

 • Welke toezichtfocus volgt uit de opdracht die u zich als raad van toezicht stelt.

 • Invullen van Clifton Strengths Finder, een korte meting die elk raad van toezicht-lid invult.

Clifton Strengths Finder is een instrument van Gallup International, die inzicht biedt in iemands sterke punten. Iedereen heeft een eigen weg naar succes en resultaat en Clifton Strengths Finder maakt inzichtelijk welke dat is. Door de uitkomsten te integreren in een teamgrid maken we dat inzichtelijk voor de gehele raad en ontdekken we de pockets of strengths in uw raad. Leeuwendaal heeft een formele samenwerking voor het gebruik van en Clifton Strengths Finder in Nederland.

Dagdeel 2:

 • Uitwisseling van de resultaten van Clifton Strengths Finder, op teamniveau en op individueel niveau (bij akkoord van de betrokkenen).

 • Hoe geven we als raad van toezicht invulling aan onze rol?.

 • Wie brengt wat in het team? Wat hebben we van elkaar nodig?

 • Wat hebben we te versterken en/of te ontwikkelen?

 • In de toedeling van taken en opdrachten, wie is waarvoor het beste toegerust?

 • Welke combinaties van teamleden bieden het meeste rendement?

 • Hoe zetten we dat om in rendement voor de organisatie?

 • Nieuwe werkafspraken voor de raad van toezicht om het potentieel dat u hebt ontdekt te verzilveren.

Data: in overleg

Tijd: twee dagdelen van vier uur. Aanvangstijd in overleg (avonduren mogelijk).
Aantal deelnemers: hele raad van toezicht

Begeleiders

Peter Gerritsen

Peter Gerritsen is een zeer ervaren en gedreven adviseur en manager. Hij is in 2012 beginnen bij Leeuwendaal als senior-adviseur en interim-manager. Inmiddels is hij Directeur HR Strategie en Planning bij Leeuwendaal.

Peter helpt mensen en organisaties op geheel eigen wijze met het bereiken van hun ambities. Samenbindend leiderschap, strategische visie en operationeel handelen zijn dominante vaardigheden. Hij beschikt over ruime ervaring binnen onder andere zorg en welzijn, overheid en maatschappelijke organisaties. Hij houdt zich bezig met organisatieadvies waarbij transities en governance-vraagstukken centraal staan.

Peter is door Gallup gecertificeerd coach voor het gebruiken van Clifton Strengths Finder voor zowel individuele medewerkers en managers als teams.

Zijn Clifton Strengths Finder-top vijf is: Strategisch, Actiegerichtheid, Toekomstgerichtheid, Ideeënvorming en Maximalisering.

Raoul Schildmeijer
Raoul Schildmeijer is sinds oktober 2012 senior adviseur bij Leeuwendaal. Daarvoor vervulde hij leidinggevende posities bij TNS NIPO (Director Qualitative) en TNS Consult (directeur). Raoul is bestuurslid bij Stichting De Opkikker en de Orde van Organisatiekundigen en Organisatieadviseurs (OOA).

Als politicoloog is hij goed thuis in de publieke sector. Hij heeft ruime ervaring op senior-niveau in de overheid, de zorg en maatschappelijke organisaties. Binnen Leeuwendaal legt hij zich toe op adviesopdrachten rond samenwerking en governance en op team- en leiderschapsontwikkeling. 

Raoul is door Gallup gecertificeerd coach en trainer voor het (leren) gebruiken van Clifton Strengths Finder voor zowel individuele medewerkers en managers als teams. Hij heeft ruime ervaring als procesbegeleider van teamdagen en workshops.

Zijn Clifton Strengths Finder-top vijf is: Leergierigheid, Prestatiegerichtheid, Input, Context en Ideeënvorming.

Voor (aan)vragen:

Voor uw vragen kunt u bellen met de NVTZ Academie op telefoonnummer 0570 76 00 06 of mailen naar academie@nvtz.nl.

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen