NVTZ Academie Incompany Boardroom Dynamics

Dynamieken in de boardroom kunnen het functioneren van de raad van toezicht en de raad van bestuur maken of breken. Het juiste samenspel is, zowel tussen de individuele leden als vanuit de verschillende entiteiten, van essentieel belang. Inzicht hebben in de dynamieken en bewust handelen en schakelen is daarbij een randvoorwaarde.

De NVTZ Academie heeft daarom een programma samengesteld dat individuele raden van toezicht op maat (incompany) kunnen inzetten. Het programma is uitdagend, nodigt uit voor reflectie en geeft praktische handvatten tot verbetering. De aanpak is geschikt voor raden van toezicht die de wil hebben om op een vooruitstrevende manier zich (verder) te professionaliseren. Dat kan in situaties zijn waarin er een vernieuwde raad van toezicht is of waarin een bestaande raad van toezicht expliciet aandacht wil besteden aan het effectief opereren.

De doelstelling van deze sessies is het zo optimaal mogelijk inzetten van de talenten in de raad van toezicht, gebruikmakend van de mogelijkheden en variaties die de raad tot haar beschikking heeft.

Wat levert deze sessie u en uw raad van toezicht op?

  • U herkent grondpatronen eerder;
  • De talenten van de leden worden beter ingezet;
  • De dialoog, samenwerking en verhouding tussen raad van toezicht en raad van bestuur kan verbeteren;
  • Taboes en de mores binnen de boardroom worden transparant;
  • Vermogen tot situationeel switchen wordt versterkt.

Opzet

Op basis van een persoonlijke intake worden de te behandelen thematieken en de werkwijze in nauw overleg bepaald. De sessies worden zoveel mogelijk gepland op basis van de reguliere bijeenkomsten van de raad van toezicht, om zo ook aan te sluiten bij de casuïstiek en dynamiek van de raad van toezicht.

Docenten / begeleiders

Afhankelijk van de situatie kan de NVTZ Academie de juiste docent of begeleider voorstellen. Dat gebeurt op basis van een (telefonische) intake.

Voor (aan)vragen:

Voor uw vragen kunt u bellen met de NVTZ Academie op telefoonnummer 0570 76 00 06 of mailen naar academie@nvtz.nl.

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen