Ervaringen NVTZ Academie

Ervaringen NVTZ Academie

Op diverse manieren werkt de NVTZ Academie aan een hoge kwaliteit. De cursussen worden allen gegeven door experts op het betreffend deelgebied. De experts hebben allen ruimschoots ervaring met toezichthouders. Veelal zijn zij zelf ook toezichthouder (geweest). Tweemaal per jaar wordt in de Programmaraad de evaluaties besproken. Er wordt telkens adequaat gereageerd indien er opmerkingen of klachten zijn.

Er is een onderzoek uitgevoerd onder de leden ten aanzien van het huidige opleidingsaanbod. Het algemene beeld was dat men de NVTZ Academie positief beoordeelt. Verder gaven de respondenten aan dat men de onderlinge dialoog  tussen de deelnemers en de docent van groot belang vindt. De NVTZ Academie biedt dit ook.

Alle cursussen worden door middel van een schriftelijk evaluatieformulier door de deelnemers geëvalueerd. Het merendeel van de deelnemers vult deze evaluaties in.

  

Hoge beoordeling: Gemiddeld een 8

De NVTZ Academie krijgt een hoge beoordeling van de deelnemers. De beoordelingen door de betreffende deelnemers is tot nu toe gemiddeld een 8.

 

Interviews
Er zijn verschillende toezichthouders geïnterviewd die hebben deelgenomen aan het opleidingsaanbod van de NVTZ Academie. Onderstaand treft u enkele interviews aan.

 

Dr. C.C. Schouten ( Toezichthouder Ambiq)

Betreft : Leergang voor de Voorzitter van de Raad van Toezicht

"Goede docenten. Prettig om collega’s te ontmoeten met gelijksoortige ervaringen en hiermee van gedachten te wisselen. De cursus sluit goed aan bij de actualiteit. Er is op het moment sprake van een kentering in de governance van organisaties."

 

C. Idzinga-van den Berg (Toezichthouder Diapriva Buitenveldert BV)

Betreft : Leergang "De nieuwe Toezichthouder in Zorg & Welzijn"

"Ik vond dit voor mij als beginnende toezichthouder een erg zinvolle cursus. De docenten waren zeer deskundig en de lesstof was toegankelijk. Het heeft mij nog meer bewust gemaakt van de positie van een RvC/RvT en mij scherper gemaakt. Binnenkort gaan wij met de RvC terugkijken op de cursus en kijken hoe we onze ervaringen in de praktijk kunnen brengen. Ook de uitwisseling van ideeën en ervaringen heb ik als heel inspirerend ervaren, hier zou nog meer ruimte voor gegeven kunnen worden."

 

J. Aalbers (Toezichthouder stichting Trimenzo)

Betreft: Leergang "De nieuwe Toezichthouder in Zorg & Welzijn"

"Ik vond het een inspirerende cursus. Hoewel het maar twee dagen zijn, heb ik er veel aan gehad. Om mee te geven aan toekomstige cursisten: vooral de verhouding Raad van Toezicht/bestuurder komt uitgebreid aan de orde. Deze cursus heeft mij als beginnend toezichthouder veel inzicht gegeven in deze materie. Ik heb er veel uit kunnen halen. Ik ben dan ook van plan om op korte termijn mijn opgedane inzichten te presenteren aan de Raad van Toezicht."

 

C. van den Herik (Toezichthouder de Lange Wei)

Betreft : Het Nederlandse Zorgstelsel

"Een heel boeiend verhaal. Technisch goed doortimmerd. Ook in vergelijking me eerder gevolgde cursussen, springt deze cursus er tussenuit. De sprekers waren goed en het contact tussen de cursisten was ook goed. Juist nu de situatie in het zorgstelsel continu verandert, kan een cursus als deze het overzicht weer vergroten, zodat je dat mee kunt nemen als bagage in je werk als toezichthouder."

 

drs. R. Bosveld (Toezichthouder stichting Centrum Indicatiestelling Zorg)

Betreft: Toezicht op financiën voor niet-financiële Toezichthouders

”Mijn ervaringen met deze cursus zijn heel positief. Ik heb er echt wat van geleerd. Het is niet bedoeld voor de “materie-specialisten”, maar verbetert je beeldvorming over het onderwerp. Ik heb meer inzicht gekregen in de “cure and care” in de gezondheidszorg, met name de care. Het materiaal dat gebruikt werd was professioneel en van goede kwaliteit. De docent was goed. Hij legde duidelijke verbindingen met de actualiteit. Zowel de huidige situatie als de verwachtingen voor de toekomst kwamen daarbij aan bod. Door de goede groep cursisten was er veel ervaringsdeskundigheid en ontstond er een interessante dialoog. Deze cursus geeft een goed beeld van de financiële aspecten. Het geeft geen kant en klare oplossingen, maar prikkelt je gedachtenvorming en scherpt daardoor je inzicht.”

 

Toezichthouder bij een ziekenhuis (naam bekend bij NVTZ Academie)

Betreft: Strategische keuzes: extern krachtenveld & scenario’s

“Weliswaar bestond de groep maar uit een klein aantal deelnemers, maar dat heb ik juist als zeer positief ervaren. Het groepsgesprek dat daardoor ontstond, heeft mijn eigen ervaringen en inzichten sterk verruimd. De docent, Steven de Waal, haakte ook goed in op de ervaringen van de cursisten. Hij stimuleerde het interactieve proces. Door zijn brede kennis en ervaring, was hij in staat de individuele ervaringen in te bedden in zekere trends en zo tot een groter inzicht te komen. Hoewel alles misschien niet helemaal volgens schema verliep, heb ik de dag als heel positief ervaren. Als aanrader voor komende cursisten: Juist het interactieve groepsgesprek heeft weer inzichten kunnen toevoegen aan mijn jarenlange eravring in dit werk.”

 

E.C. Suvee (Toezichthouder Cavent)

Betreft: Toezicht op transitie- en verandermanagement in zorgorganisaties

“Ik heb de docente als inspirerend ervaren. Zij verduidelijkte haar boodschap met sprekende voorbeelden en vergelijkingen en belichtte het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken. Zo werd ook de praktische toepasbaarheid van de verworven inzichten helder. De docente behield duidelijk de regie in het gezelschap van cursisten, zodat discussies “to the point” gevoerd bleven.”

 

Uitspraken van meerdere toezichthouders

Betreft : Toezicht op Kwaliteit

“Inspiratie om de commissie ‘Kwaliteit en Veiligheid’ verder uit te bouwen. Veel stof tot nadenken. Praktische handvatten. Motiverend. Bijdragen op weg naar betere kwaliteit. Focus op beperkt aantal items die er echt toe doen. Veel nuttige informatie. Basismateriaal voor de Commissie Kwaliteit. Bewustwording van waar het om gaat. Verfrissend. Goed te gebruiken in de Raad van toezicht."

 

W.H. Everts (Toezichthouder MEE Groningen)

Betreft: Proactief toezichthouden

“De cursus was prima verzorgd. De locatie was goed en ook het aanbod was goed. Om mee te geven aan toekomstige cursisten: De inhoud van deze cursus is heel belangrijk. Juist door de behandeling van praktijkvoorbeelden, leer je als toezichthouder sneller te schakelen bij incidenten.”

 

I.A. van Donkelaar (Toezichthouder Stichting Het Spectrum)

Betreft: Dynamische oordeelsvorming

“Het was een hele goede dag. Natuurlijk is één dag altijd te kort. Toch ben ik wel tot meer inzicht gekomen. Om mee te geven aan toekomstige cursisten: Het is prettig om ervaringen uit te wisselen met andere toezichthouders. Het contact met de bestuurder is een ingewikkeld proces. De cursus biedt handvaten om je daarin beter voor te bereiden.”

 

F.W.M. Kevenaar (Toezichthouder Stichting Eykenburg)

Betreft: Sturen en toezicht op cultuur & gedrag

“De cursus was heel informatief. De docenten waren goed; ze brachten veel nieuwe informatie in vanuit PwC. Het is prettig om met een kleine groep deelnemers te werken, want je kunt dan goed je eigen “worstelingen” kenbaar maken en die van anderen herkennen. Ik heb geleerd soft signals beter de duiden en eerder te herkennen. Mijn ervaring met deze cursus zal ik zeker doorspelen naar mijn collega’s. Ook al ben je ervaren als toezichthouder, toch moet je blijven instaan voor je zorg en verantwoordelijkheid. Deze cursus biedt de mogelijkheid om je houding weer opnieuw aan te scherpen en dat is absoluut noodzakelijk om je taak goed te kunnen blijven vervullen.”

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
ThemabankZoek + Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen