Commissie gedragscode

Commissie Gedragscode stelt zich voor:

De Commissie Gedragscode houdt zich bezig vragen rondom cultuur, gedrag en ethiek in en om de boardroom. De opdracht van het bestuur was om een gedragscode te schrijven waaraan toezichthouders kunnen refereren als de kernwaarden van het toezicht in de zorg. Wat is in wezen nu dat toezichthouden, en is dat iets theoretisch of ook vooral iets praktisch? De commissie zal in de voorjaars-ALV van 2017 een conceptversie aan de algemene vergadering voorleggen.

 

Commissieleden

  • Prof. Dr. Johan Legemaate (WAR NVTZ, gezondheidsrecht)

  • Prof. Dr. Govert Buijs (politieke filosofie)

  • Prof. Dr. Mark van Twist (bestuurskunde)

  • Mw. Marianne Luyer (leiderschap)

Vanuit het bestuur is betrokken:

  • Diana de Wolff (bestuur NVTZ, advocatuur)

Vanuit het bureau is betrokken:

  • Henk den Uijl (penvoerder, bureau NVTZ)

Home
Wie we zijn
Wat doen we
Actueel
Opleidingen Inloggen
Thema overzicht