Innovatie en adviescommissie Goed Toezicht

De innovatie- en adviescommisie is in 2017 opgericht voor de invulling van het programma Goed Toezicht. Als u van mening bent dat uw raad van toezicht op andere wijze dan het programma van de NVTZ voldoet aan de waarden voor Goed Toezicht, dan leert de NVTZ graag van u. De Innovatie- en adviescommissie kan uw casus beoordelen en één en ander wellicht laten leiden tot verbeteringsvoorstellen van het programma. U kunt de commissie benaderen via communicatie@nvtz.nl.

 

Commissieleden

  • De heer prof. dr. Ed Vosselman (voorzitter)

  • Mevrouw drs. Mariëlle Rompa-Kunst

  • Mevrouw drs. Marij Bontemps - Hommen

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen