Commissie Werkgeverschap

Commissie Werkgeverschap stelt zich voor

De Commissie Werkgeverschap en Bezoldiging heeft tot taak het bestuur van de NVTZ te adviseren met betrekking tot de ontwikkelingen rondom de werkgeverstaak van de raad van toezicht. Zij volgt hiervoor alle relevante wetgeving. Hiertoe behoren ook alle ontwikkelingen rondom de WNT inzake de bezoldiging van de raad van bestuur en de raad van toezicht. Tot haar taak behoort tevens het actueel houden van de referentiemodellen statuten en reglementen raad van bestuur en raad van toezicht en de model arbeidsovereenkomst voor de bestuurder.

 

Commissieleden

  • De heer mr. Aleid Wolfsen (voorzitter)

  • De heer drs. Jan Leijsen

  • De heer Sjoerd J. Vegter, MBA, MHA

  • Mevrouw drs. Lidewij Geertsma

  • De heer Hans Schirmbeck

Vanuit het bestuur is betrokken:

  • Mevrouw drs. Petri Ykema

Vanuit het bureau zijn betrokken:

  • De heer mr. Marius Buiting, arts

  • De heer Michiel Vader

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen