Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)

De onafhankelijke Wetenschappelijke Advies Raad (opgericht in 2011) geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van de NVTZ vanuit wetenschappelijk oogpunt en onderzoek rondom de toezichtfunctie in de zorg en met betrekking tot sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. De Adviesraad richt haar adviezen primair aan het bestuur van de NVTZ. De adviesraad heeft een signalerings- en inventarisatiefunctie. Ook reflecteert ze op het NVTZ beleid. 

De WAR komt vier keer per jaar bijeen.

Leden WAR

  • Mevrouw prof.dr.ir. G.M. van Dijk (voorzitter)

  • De heer prof.dr. R.T.J.M. Janssen

  • Mevrouw prof.dr. M. Minkman

  • Mevrouw prof.dr. F.A. Rink

  • Mevrouw prof.dr. E. Tonkens

  • De heer prof.dr. G.P. Westert

Vanuit het bestuur is betrokken:

  • Mevrouw dr. T. Heeren

Vanuit het bureau zijn betrokken:

  • De heer mr. J.M. Buiting, arts (directeur NVTZ)

  • Mevrouw mr. I. Hendriks (beleidsmedewerker NVTZ)

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen