Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)

De onafhankelijke Wetenschappelijke Advies Raad (opgericht in 2011) geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van de NVTZ vanuit wetenschappelijk oogpunt en onderzoek rondom de toezichtfunctie in de zorg en met betrekking tot sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. De Adviesraad richt haar adviezen primair aan het bestuur van de NVTZ. De adviesraad heeft een signalerings- en inventarisatiefunctie. Ook reflecteert ze op het NVTZ beleid. 

De adviesraad heeft achter de schermen veel input gegeven aan de directie van de NVTZ voor het beleid. In 2014 is de publicatie 'Tussen Besturing en Samenleving' ter debat voorgelegd aan alle leden van de NVTZ. Eind 2015 verscheen op initiatief van de WAR het boek “Zorg voor Toezicht. De Maatschappelijke Betekenis van Governance in de Zorg”, onder redactie van Henk den Uijl en Ton van Zonneveld.

 

De WAR komt vier keer per jaar bijeen.

Leden WAR

  • Mevrouw prof.dr.ir. G.M. van Dijk (voorzitter)

  • De heer prof.dr. R.T.J.M. Janssen

  • Mevrouw prof.dr. M. Minkman

  • Mevrouw prof.dr. F.A. Rink

  • Mevrouw prof.dr. E. Tonkens

  • De heer prof.dr. G.P. Westert

Vanuit het bestuur is betrokken:

  • Mevrouw dr. T. Heeren

Vanuit het bureau zijn betrokken:

  • De heer mr. J.M. Buiting, arts (directeur NVTZ)

  • Mevrouw I. Hendriks (beleidsmedewerker NVTZ)

 

Rapport 'Tussen Besturing en Samenleving'

 

> Bestel publicatie

Het rapport 'Tussen Besturing en Samenleving (2014)' is een aanzet tot kritische reflectie op de rol van de raad van toezicht in zorg- en welzijnsorganisaties.
De Wetenschappelijke Advies Raad van de NVTZ stelt een nieuwe zienswijze op het toezicht voor: het gaat niet alleen om toezicht op de bestuurder, maar ook om toezicht op de besturing.

 

 

Notitie Versterken en Beperken

De relatie tussen in- en extern toezicht is een actueel thema. Uit gesprekken met leden van de NVTZ blijkt dat hier veel onduidelijkheid over bestaat. De WAR heeft de notitie “Versterken en Beperken” (2018) in reactie op publicaties van onder andere de IGJ, NZa en de WRR opgesteld. Doel van deze notitie is overzicht te geven, de vinger op de zere plek te leggen en advies te geven aan bestuur en leden van de NVTZ.

     Versterken en beperken

    > Bestel notitie of bekijk digitale versie (leden)

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen