Modellen en richtlijnen NVTZ

Model arbeidsovereenkomst voor bestuurders in de zorg (2016)

                

Toelichting model arbeidsoveenkomst voor bestuurders in de zorg (2016)

          

Model statuten en regelementen (2012)

> Download in PDF

> Download in Word

 

> Download in PDF

> Download in Word

 

> Download in PDF

> Download in Word

 

WNT Bezoldigingsmaxima voor zorg en jeugdhulp

> Bekijk WNT Bezoldigingsmaxima voor zorg en jeugdhulp in 2017

> Bekijk WNT Bezoldigingsmaxima voor zorg en jeugdhulp in 2016

 

Advies NVTZ honorering raden van toezicht 2017

Met de invoering in 2015 van WNT-2 is het maximum van de bezoldiging van de toezichthouders verhoogd van 5 naar 10% van de bezoldiging van de bestuurder, en van de voorzitter van 7,5 naar 15%. De wettelijke percentages zijn daarmee verdubbeld. Dat betekent dat de wettelijke grenzen in veel gevallen aanzienlijk ruimer zijn geworden dan voorheen. In 2016 heeft de NVTZ tot nu toe geadviseerd terughoudendheid te betrachten bij een eventuele verhoging. Uit de vele vragen van de leden is gebleken dat er behoefte is aan meer houvast hoe de honorering van de RvT vast te stellen. De commissie Werkgeverschap van de NVTZ heeft daarop een advies honorering raden van toezicht voorbereid, dat door het NVTZ bestuur in concept ter bespreking is voorgelegd aan de ALV van Juni 2016. De opmerkingen van de leden zijn vervolgens verwerkt in de definitieve versie, die op 10 november 2016 is aangenomen door de ALV. Het betreft een advies, waarop de ‘Pas toe of leg uit’ regel van toepassing is. De adviesregeling gaat in per 1 januari 2017.

> Download de adviesregeling

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Opleidingen Inloggen
Thema overzicht