Goed Toezicht - Transparantie

Transparantie staat voor aanspreekbaarheid en verantwoording. En bestaat uit drie vaste onderdelen: het delen van de namen van de leden van de raad, het delen van het e-mailadres en het delen van de toezichtvisie.

Daarnaast kunnen raden van toezicht ook andere documenten (bijvoorbeeld jaarverslag, jaarrekening, informatieprotocol etc.) delen in het kader van transparantie.

> Hier vindt u een handreiking voor het schrijven van een toezichtvisie
> Bekijk de instructie hoe u deze gegevens online kunt bijwerken

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen