Goed Toezicht - Transparantie

Voor de waarde Transparantie van Goed Toezicht wordt aan raden van toezicht gevraagd de volgende gegevens inzichtelijk te maken:

  • Contactgegevens van de raad van toezicht: uw raad is via een algemeen e-mailadres benaderbaar. Ook de leden van de raad van toezicht zijn online inzichtelijk.

  • Aanvullende kennis- en competentieontwikkeling; voor iedere raad van toezicht is het inzichtelijk welke cursussen, congressen, en andere bijeenkomsten in het kader van kennis- en competentieontwikkeling de leden het afgelopen kalenderjaar hebben gevolgd. Het is naar eigen inzicht van de raad en zijn leden wat zij relevant achten voor hun kennis- en competentieontwikkeling.

Een raad van toezicht kan deze gegevens inzichtelijk maken via deze website. De status ‘Transparantie’ wordt gevormd door een optelsom van deze twee onderdelen, waarbij beide op orde moeten zijn voor de status behaald.

Het delen van het jaarverslag/de jaarverantwoording wordt niet meer gevraagd in het kader van Transparantie, omdat dit ook op jaarverantwoordingzorg van VWS wordt gepubliceerd. Als u wilt, kunt u dit document in het kader van transparantie echter ook via onze website delen.

> Bekijk de instructie hoe u deze gegevens online kunt bijwerken

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen