Goed Toezicht - Transparantie

Voor de waarde Transparantie van Goed Toezicht wordt aan raden van toezicht gevraagd de volgende gegevens inzichtelijk te maken:

  • Contactgegevens van uw raad van toezicht: uw raad is tenminste via een algemeen e-mailadres benaderbaar. Ook de leden van de raad van toezicht zijn online inzichtelijk.

  • Aanvullende kennis- en competentieontwikkeling. Wij vragen u aan te geven welke cursussen en bijeenkomsten het afgelopen kalenderjaar door leden van uw raad van toezicht zijn gevolgd. Hier vallen onder andere cursussen, regiobijeenkomsten en congressen onder. Het is naar eigen inzicht van de raad wat hij relevant acht voor zijn kennis- en competentieontwikkeling.

Een raad van toezicht kan deze gegevens inzichtelijk maken via deze website. De status ‘Transparantie’ wordt gevormd door een optelsom van deze twee onderdelen, waarbij beide op orde moeten zijn voor de status behaald.

U kunt als raad van toezicht ook uw jaarverslag, eventueel als onderdeel van het algemeen jaarverslag van de instelling, inzichtelijk maken. Dit is geen vereiste voor de transparantie, omdat dit verslag ook op jaarverslagenzorg van VWS wordt gepubliceerd. Als u wilt, kunt u dit document in het kader van transparantie echter ook via onze website delen.

> Bekijk de instructie hoe u deze gegevens online kunt bijwerken

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
ThemabankOpleidingenGoed Toezicht Inloggen