Evaluatie met externe evaluator

Evaluatie Raad van Toezicht

Volgens de governance-principes en governance-codes dient u uw functioneren als Raad van Toezicht jaarlijks te evalueren. Deze regel is er niet voor niets.

  • Binnen een stichting is de raad van toezicht formeel aan niemand verantwoording verschuldigd over het eigen functioneren. De jaarlijkse evaluatie is een ingebouwd mechanisme dat bevordert dat dat functioneren onder de loep wordt genomen.

  • 'The tone at the top'. Toezichthouders en bestuurders hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om professionalisering, zich toetsbaar op stellen en open blijven staan voor leren en ontwikkeling (hoe ervaren men ook is).

 

Netwerk evaluatoren

Afhankelijk van het doel en onderwerp van de evaluatie kan het verstandig of nodig zijn dat u zich daarbij extern laat begeleiden. Daarom heeft de NVTZ een aantal vakkundige begeleiders geselecteerd die u daarbij kunnen ondersteunen. Bovendien bereiken de NVTZ regelmatig verzoeken voor externe begeleiding bij een evaluatie. Om aan deze vraag tegemoet te komen wil de NVTZ een nieuwe service aan haar leden aanbieden.

Met behulp van de persoonsprofielen op onze website kunt u zelf een externe begeleider selecteren. Met deze begeleider maakt u zelf afspraken over de voorbereiding, feitelijke evaluatie en begroting.

             

Overzicht evaluatoren

Gids Evaluatie

Gids evaluatie

> Bestel publicatie

     

Als toezichthouder van een zorginstelling heeft u een complexe en veelzijdige taak. U oefent uw taak in relatief beperkt beschikbare tijd uit (‘parttime’) terwijl u wel ‘fulltime’ verantwoordelijk bent voor adequaat toezicht op de zorgorganisatie. Daarom zijn evaluatiemomenten
nuttig en nodig om te reflecteren op de effectiviteit van uw raad en uzelf. Deze gids gaat in op de diverse aspecten van evaluatie en is een handleiding bij de keuze voor een goede evaluatie.

Home
Wie we zijn
Wat doen we
Actueel
ThemabankOpleidingen Inloggen