Kijk in de keuken

Kijk in de keuken

Kijk in de Keuken is een werkvorm voor reflectie. Toezichthouders 'kijken bij elkaar in de keuken' en kunnen op deze manier van elkaar leren, zicht krijgen op blinde vlekken en reflecteren op het functioneren als raad van toezicht.
Er bestaan verschillende motivaties die aanleiding geven tot 'leren van elkaar', namelijk:

  • wij zijn trots op iets wat wij goed doen of nieuw ontdekt hebben en wij willen dit vertellen of laten zien

  • wij zijn nieuwsgierig hoe een andere raad van toezicht een bepaald iets doet

  • wij hebben een specifieke vraag en willen gespiegeld worden door een andere raad van toezicht

Kijk in de Keuken kan ook dienen als alternatief voor de jaarlijkse evaluatie.

Reflectiegids: Kijk in de Keuken

 Kaart Kijk in de KeukenKijk in de keuken achterkant

Hoe wordt Kijk in de Keuken vormgegeven?

Afhankelijk van uw leerdoelstelling zijn er verschillende manieren waarop u Kijk in de Keuken vorm kunt geven. Zo kunt u ervoor kiezen om een raad van toezicht uit te nodigen om een vergadering bij te wonen voor feedback op het dynamisch proces. Of u kunt een andere raad vragen om mee te kijken hoe u toezicht op kwaliteit vormgeeft. 

Gaat u aan de slag?
U kunt op elk willekeurig moment zelf aan de slag gaan met Kijk in de Keuken. Als u het prettig vindt om ondersteuning te krijgen, kunt u zich aanmelden via bureau@nvtz.nl. De NVTZ kan u helpen met bijvoorbeeld het vinden van een raad van toezicht bij wie u in de keuken kunt kijken. Ook ontvangt u de Gids Kijk in de Keuken waarin ideeën voor verschillende werkvormen worden aangereikt. 

Pilot

De succesvolle pilot van Kijk in de Keuken is in het voorjaar van 2016 afgerond. Een terugblik wordt gegeven in een artikel van BoardRoom Zorg en in onderstaande filmpjes.
Deelnemende raden van toezicht vormden koppels op basis van soortgelijke leervragen. De koppels kozen een, eigen of door de NVTZ beschikbaar gesteld, instrument dat zij bij de uitwisseling hanteerden om van elkaar te leren.

Tijdens de Bijeenkomst Kwaliteit en Veiligheid op 15 december 2016 is een vervolg gegeven aan Kijk in de Keuken.

 

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen