Lid raad van toezicht

Organisatie: Stichting Gasthuis St. Jan de Deo
Bezoekadres: St. Willibrordstraat 1, Millingen aan de Rijn.
Uiterste reactiedatum: 2 juni 2022

De Raad van Toezicht heeft een vacature voor lid Raad van Toezicht met als aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid van zorg. Gestreefd wordt naar een evenwichtige en diverse samenstelling van de Raad van Toezicht waarbij aandacht is voor geslacht, leeftijd en achtergrond. Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure.

Algemeen profiel lid raad van toezicht

 • Heeft affiniteit met de gezondheidszorg en onderschrijft de doelstelling, de visie en ambitie van het Gasthuis.
 • Heeft een academisch werk- en denkniveau.
 • Heeft bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring of heeft aantoonbare kennis van het functioneren van een professionele organisatie (governance).
 • Ervaring als toezichthouder is een pre.
 • Beschikt over soepele sociale vaardigheden en verbindend vermogen.
 • Demonstreert in doen en laten de gewenste grondhouding als toezichthouder.
 • Beschikt over een relevant netwerk en heeft brede maatschappelijke belangstelling.
 • Weet een juist evenwicht te vinden tussen betrokkenheid en afstand, tussen abstractie en gevoel voor details, tussen vertrouwen geven en kritisch onafhankelijk volgen, tussen adviseren en toezicht houden.
 • Draagt bij aan productief en prettig samenspel met de Raad van Bestuur.
 • Heeft inzicht in de externe context van de organisatie, heeft een goed ontwikkelde maatschappelijke antenne.
 • Heeft het vermogen om in teamverband te functioneren en daarbij een eigen meerwaarde toe te voegen.
 • Handelt integer, onafhankelijk en met verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Onderschrijft en handelt conform de actuele Zorgbrede Governancecode.
 • Onderschrijft de Visie op Toezicht binnen het Gasthuis.
 • Is voldoende beschikbaar voor de activiteiten van de Raad van Toezicht.

Daarnaast zijn de volgende kwalificaties van toepassing die voor ieder lid van de Raad van Toezicht gelden:

 • Onafhankelijk denker, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude.
 • Analytisch, weet met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen met betrekking tot essentiële en strategische aspecten van het functioneren van het Gasthuis en kan op basis hiervan evenwichtig oordelen.
 • Teamplayer, sterk relatiegericht, goed ontwikkelde interpersoonlijke sensitiviteit.
 • Doortastend, neemt initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken, geeft op een prettige manier ‘tegengas’.
 • Goede antenne voor integriteitsvraagstukken.
 • Communiceert gemakkelijk op alle niveaus.
 • Staat open voor kritische (zelf)reflectie vanuit het besef dat er geen toezicht op de toezichthouders wordt uitgeoefend.

Gewenste competenties zijn:

 1. Ontvankelijk, met aandacht, open, luisterend, observerend.
 2. Doorgrondend, analytisch.
 3. Blanco denkend, proactief, eigenwijs, onafhankelijk.
 4. Moedig, doortastend, kritisch.
 5. Affiniteit met zorg, loyaal, oog voor specifieke waarden, vertrouwensvol.
 6. Vermogen tot zelfreflectie.

Specifiek profiel lid raad van toezicht kwaliteit en veiligheid van zorg

 • Beschikt over een heldere visie op de langdurige zorg en op maatschappelijke ontwikkelingen, is bekend met de veranderende zorgvragen van cliënten in de VVT-sector.
 • Aantoonbare affiniteit en ervaring met de participatie van cliënten op het zorgproces en op het bestuur van de organisatie.
 • Heeft kennis en ervaring met het proces van kwaliteit en veiligheid in de VVT-sector.
 • Is in staat bij te dragen aan de strategische ontwikkeling van Gasthuis Millingen vanuit cliëntperspectief.
 • Heeft oog voor de gevolgen van politieke besluitvorming en fungeert als een gewaardeerde gesprekspartner om mee te denken over innovatieve en creatieve concepten vanuit het zorgperspectief van de cliënten.

> Bekijk de volledige vacature.

Bezoldiging

De bezoldiging is conform advies NVTZ en daarmee binnen de WNT-2 normering.

Procedure

Kandidaten die in aanmerking komen worden uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie bestaande uit enkele leden van de Raad van Toezicht. Tevens volgt er een gesprek met de bestuurder.

Bij een positieve uitkomst zal er een adviesgesprek plaatsvinden met een vertegenwoordiging van de Cliëntenraad en met een vertegenwoordiging van de Ondernemingsraad. Tot slot zal de selectiecommissie een voordracht doen aan de voltallige Raad van Toezicht voor benoeming.

Contact

Geïnteresseerd? Uw sollicitatiebrief en c.v., gericht aan Elke Pastoors, lid RvT en voorzitter kwaliteitscommissie, kunt u voor 2 juni 2022 zenden naar: Afdeling HRM; e.eldering@gasthuismillingen.nl

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met:
Mevrouw E.W.A.T Pastoors, voorzitter selectiecommissie en voorzitter kwaliteitscommissie, bereikbaar op: 06 – 306 276 21.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdagavond 22 juni en donderdagavond 23 juni. De eventuele adviesgesprekken met de CR en de OR vinden plaats in de periode 27 juni – 10 juli

Het overleggen van een VOG is onderdeel van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

Staat u al ingeschreven bij NVTZ Zoek+Vind?
Hét platform dat toezichthouders en raden van toezicht op een nieuwe manier bij elkaar brengt.
Benieuwd? Kijk voor meer informatie op www.zoekplusvind.nl.

287
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen