Lid raad van commissarissen met profiel zorg

Organisatie: HCWB
Bezoekadres: Belder 2, Roosendaal.
Uiterste reactiedatum: 30 mei 2022

We zijn op zoek naar een commissaris die werkzaam is (geweest) als huisarts en affiniteit heeft met de innovatie in de eerstelijnszorg. Iemand die in staat is het bestuur en management reflectie te bieden op de positie van de huisarts en de ontwikkeling van huisartsengeneeskunde. De kandidaat heeft kennis van en ervaring met de navolgende aandachtsgebieden:

 • huisartsenzorg en de organisatie daarvan;
 • eerstelijns gezondheidszorg en de organisatie daarvan;
 • landelijke en regionale ontwikkelingen in de zorg;
 • governance in de zorgsector;
 • heeft voldoende toewijding en beschikbaarheid;
 • beschikt over een relevant netwerk.

Competenties

 • Heeft inzicht in het spanningsveld tussen het leveren van kwalitatief goede zorg en de continuïteitsdoelstelling van de organisatie.
 • Is een positief kritische gesprekspartner.
 • Heeft goede contactuele vaardigheden en kan goed samenwerken in teamverband.
 • Is gezaghebbend, authentiek, betrouwbaar, toegankelijk, vertrouwenwekkend.
 • Is organisatie- en omgevingssensitief, heeft empathisch vermogen.
 • Heeft overtuigingskracht en toont voorbeeldgedrag.
 • Heeft goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, kent de balans tussen betrokkenheid en sturen op afstand.

> Bekijk de volledige vacature

Honorering

Er is sprake van een vergoeding voor de werkzaamheden in de Raad van Commissarissen (WNT-klasse 2).

Procedure

Kwaliteit is voor alle leden van de Raad van Commissarissen het leidende principe. Bij de selectie en benoeming wordt de bepaling uit de Wet Bestuur en Toezicht ten aanzien van de limitering van het aantal toezichthoudende functies in acht genomen.

De begeleiding van deze procedure is in handen van mevrouw drs. Tonnie van Ham. Zij draagt kandidaten voor aan de selectiecommissie van de Raad van Commissarissen HCWB. Vervolgens vindt een gesprek plaats met de voltallige Raad van Commissarissen, directie, bestuur en cliëntenraad.

Sollicitatie en inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw drs. Tonnie van Ham, telefonisch te bereiken via nummer 085-0479149.

Uw sollicitatie ontvangen wij graag vóór 30 mei 2022 via info@tonnievanham.nl.

Staat u al ingeschreven bij NVTZ Zoek+Vind?
Hét platform dat toezichthouders en raden van toezicht op een nieuwe manier bij elkaar brengt.
Benieuwd? Kijk voor meer informatie op www.zoekplusvind.nl.

378
Trefwoorden: HCWB, commissarissen, vacature, zorg
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen