Lid raad van toezicht profiel vastgoed

Organisatie: Stichting Christelijke Zorgorganisatie Norschoten
Bezoekadres: Klaverweide 1, Barneveld.
Uiterste reactiedatum: 18 februari 2022

Zorgorganisatie Norschoten is dé specialist in de regio op het gebied van hoog complexe zorg en behandeling. Norschoten laat een frisse wind waaien door de ouderenzorg. Van hart tot hart krijgen cliënten bij ons zorg, behandeling, welzijn en wonen vanuit een veelkleurige christelijke identiteit. Norschoten zorgt duidelijk anders. Gepassioneerd, betrouwbaar, servicegericht en altijd in verbinding met de cliënt. Met focus op zeggenschap en betrokkenheid van de cliënt bieden wij zorg, welzijn, behandeling en gastvrijheid op het juiste moment door de juiste professional. Nabij met hart en ziel. En dat doen wij op maar liefst 11 locaties in Gelderland-Midden en Noord- en Oost-Gelderland.

De raad van toezicht van Zorgorganisatie Norschoten zoekt versterking!
Per maart 2022 is de raad op zoek naar een:

lid raad van toezicht profiel vastgoed

De raad van toezicht is open en transparant. Dat ziet u onder andere terug in het functioneren van de raad. De leden leveren een actieve bijdrage aan de oordeels- en besluitvorming, ieder vanuit zijn of haar eigen inhoudelijke profiel. Persoonlijke verhoudingen vinden we belangrijk. Zowel onderling als in de contacten met raad van bestuur, medewerkers en de medezeggenschapsorganen. Uiteraard past Zorgorganisatie Norschoten de Governancecode Zorg 2017 toe.

Wij nodigen u uit om te reageren als u:

 • belijdend lid bent van één van de christelijke kerken
 • de visie en strategie van Norschoten onderschrijft
 • een binding heeft met de regio waarin Norschoten actief is
 • affiniteit heeft met de ouderenzorg
 • open staat voor kritische (zelf)reflectie
 • zich laat leiden door de principes van de governancecode en
 • bereid bent om nader te scholen, al dan niet via de NVTZ
 • op de hoogte bent van verandermanagement in organisaties.

Voor deze specifieke vacature geldt bovendien dat u beschikt over: 

 • Kennis en ervaring op het gebied van zorgvastgoed.
 • Ervaring en contacten binnen het kader van zorgvastgoed en de toekomst van de ouderenzorg.
 • Een stevige maatschappelijke statuur en een voor Norschoten relevant netwerk op genoemde thema’s. 

Hoe verder
Bent u dé kandidaat waardoor de raad van toezicht van Zorgorganisatie Norschoten weer op volle sterkte komt? De selectiecommissie leest heel graag waarom! Uw motivatie en CV kunt u tot uiterlijk 18 januari 2022 mailen naar secretariaatraadvantoezicht@norschoten.nl.
De selectiecommissie bestaat uit twee leden van de raad van toezicht. De raad van bestuur van Norschoten is als adviseur aan de commissie toegevoegd. Daarnaast ook een lid van de ondernemingsraad en een lid van de cliëntenraad.

De selectiecommissie gaat graag met u in gesprek op  22 februari 2022 tussen 16.00 – 22.00 uur in Barneveld.

Eerst meer informatie?
Eerst nog iets vragen voordat u reageert op deze (bezoldigde) functie? Geen probleem. Mevrouw De Korte staat u graag te woord. Stuur een mail naar Martine Schoneveld, bestuurssecretaresse, secretariaatraadvantoezicht@norschoten.nl voor het maken van een afspraak.

Wij wensen u succes met het schrijven van uw mail en kijken uit naar uw reactie!

Staat u al ingeschreven bij NVTZ Zoek+Vind?
Hét platform dat toezichthouders en raden van toezicht op een nieuwe manier bij elkaar brengt.
Benieuwd? Kijk voor meer informatie op www.zoekplusvind.nl.

100
Trefwoorden: lid, norschoten, rvt, vacature, vastgoed
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen