Twee leden Raad van Toezicht met aandachtsgebieden sociaal domein en hrm

Organisatie: Stichting Welzijn Hoeksche Waard
Bezoekadres: Lamborghinilaan 4, Oud-Beijerland.
Uiterste reactiedatum: 7 februari 2022

De Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Welzijn Hoeksche Waard (WHW) zoekt twee ervaren en enthousiaste leden die zich verbonden voelen met de regio en hun kennis en vaardigheden willen inzetten voor onze Stichting.
Een vacature heeft het aandachtsgebied Sociaal Domein en de andere vacature heeft het aandachtsgebied HRM.

Specifiek voor aandachtsgebied SOCIAAL DOMEIN

  • Adequate kennis van transities en kansen binnen het Sociaal Domein;
  • Kennis van en ervaring met de circulaire economie op regionaalniveau;
  • Kennis van en ervaring met de ontwikkelingen binnen Welzijn.

Specifiek voor aandachtsgebied HRM

  • Kennis van en ervaring met de laatste ontwikkelingen m.b.t. HR-thema’s, zoals op het gebied van organisatie vraagstukken, professionele ontwikkeling van medewerkers, veranderprocessen en u heeft een moderne kijk op werkgeverschap.

> Bekijk de volledige vacature.

Aanstelling, bezoldiging en overige informatie
Aanstelling vindt plaats voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor één periode van maximaal 4 jaar. De RvT handelt conform de governancecodes van de NVTZ en Sociaal Werk Nederland, de leden krijgen een vacatievergoeding. De RvT wil bij de samenstelling van de Raad recht doen aan de diversiteit in de samenleving en een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen realiseren.

De RvT vergadert minimaal 6 keer per jaar en komt eventueel aanvullend een aantal keer bij elkaar vanwege bedrijfsbezoeken. De vergaderingen van SSC zullen aansluitend aan een vergadering van WHW plaatsvinden. Leden dienen aan deze beschikbaarheid te kunnen voldoen. De kandidaat die benoemd gaat worden zal een bewijs van goed gedrag moeten overleggen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lodewijk de Waard, lid RvT, hij is te bereiken op 06 53 99 20 99 of kijk op www.welzijnhoekschewaard.nl en www.samencirculairhw.nl.
Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. 

Uw gemotiveerde sollicitatie met curriculum vitae ontvangen wij graag vóór 7 februari 2022.
De eerste ronde gesprekken, voor beide vacatures, staan gepland in week 7 op 14 en 17 februari en in week 8 op 21 en 24 februari, en de tweede ronde in week 10.

U kunt uw sollicitatie richten aan de ”De Raad van Toezicht” en zenden naar:
Mevrouw Marina van der Ven, ambtelijk secretaris van de RvT:
Marina.vanderven@welzijnhw.nl

Staat u al ingeschreven bij NVTZ Zoek+Vind?
Hét platform dat toezichthouders en raden van toezicht op een nieuwe manier bij elkaar brengt.
Benieuwd? Kijk voor meer informatie op www.zoekplusvind.nl.

192
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen