Vacature

Twee leden raad van toezicht

Organisatie: Stichting Het Parkhuis
Uiterste reactiedatum: 25 februari 2018

Het parkhuis (Dordrecht) zoekt twee nieuwe leden voor de raad van toezicht met in het bijzonder expertise op de terreinen Financieel-bedrijfseconomische kennis en ervaring, ICT en Innovatie & Kwaliteit en Veiligheid.

 

Profiel

Voor de twee nieuwe leden geldt dat zij in het bijzonder beschikken over de volgende persoonlijke kwaliteiten:

  • helikopterview en in staat zijn om over de eigen portefeuille heen te kijken, zakelijke en emotionele belangen kunnen afwegen en essentiële vraagstukken begrijpen;

  • maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid; informatieverzameling uit de buitenwereld, oog houden voor andere belangen en beoordelen van klantgerichtheid;

  • hands-off vermogen; afstand bewaren en de Raad van Bestuur de ruimte geven om het beleid te bepalen en uit te voeren.

Daarnaast brengen de twee nieuwe leden meer in het bijzonder expertise in op de volgende terreinen:

  • Financieel-bedrijfseconomische kennis en ervaring in de (gesubsidieerde) sector; in staat om achter de cijfers te kijken, businesscases te beoordelen, risico’s te signaleren en de beheersing ervan te monitoren;

  • ICT en Innovatie; inzicht in strategisch belang van ICT in relatie tot innovatie van zorg- en dienstverleningsprocessen aan (toekomstige) cliënten en naasten van het Parkhuis; inzicht in de impact van ICT en innovatie op medewerkers; in staat zijn om deze nieuwe perspectieven te schetsen en te delen in de Raad van Toezicht;

  • Kwaliteit en Veiligheid; zeer goed onderlegd zijn op het gebied van kwaliteit en veiligheid in de zorg; dat blijkt uit een zorg gerelateerde opleiding en recente werkervaring in management- of adviesfuncties en/of (eind)verantwoordelijke posities in de (langdurige) zorg; de betekenis van de ontwikkelingen in de zorg en welzijnssector voor de (toekomstige) cliënten en de medewerkers begrijpen; denken vanuit de betrokkenheid en medezeggenschap van hen.

> Bekijk het volledige functieprofiel op www.movimento-zorg.nl

 

Het Parkhuis

Het Parkhuis is een veelzijdige zorgorganisatie waar kwaliteit van leven voorop staat. Het biedt langdurige zorg aan 340 intramurale en ruim 200 extramurale cliënten in de regio Dordrecht. In de afgelopen jaren heeft het Parkhuis zich ontwikkeld tot hét expertisecentrum voor dementie, Korsakov en gerontopsychiatrische zorg in Dordrecht en omgeving. Met merkbare kwaliteit hoog in het vaandel wordt er structureel gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en dienstverlening. Daarbij wordt ook samenwerking gezocht met partners in de zorgketen en in andere sectoren. Dagelijks zetten circa 650 professionele medewerkers zich in, samen met 350 vrijwilligers, voor het persoonlijk en adequaat ondersteunen van cliënten en hun naasten, vanuit de kernwaarden: hartverwarmend & bekwaam, aangevuld met respectvol, betrouwbaar en gastvrij.

 

Meer informatie en reageren

Voor de werving en selectie van deze functie werkt het Parkhuis samen met Movimento. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dorothé Lamers of Arjan Brandwijk van Movimento via het telefoonnummer 030-7115611. U kunt uw sollicitatie tot en met 25 februari a.s. bij voorkeur insturen via de sollicitatiemogelijkheid op www.movimento-zorg.nl.

387
Home
Wie we zijn
Wat doen we
Actueel
ThemabankOpleidingen Inloggen