Voorzitter Raad van Toezicht

Organisatie: ZZG zorggroep
Bezoekadres: Nijmeegsebaan 29, Groesbeek.
Uiterste reactiedatum: 15 december 2021

Conform het rooster van aftreden ontstaat op korte termijn een vacature voor de positie van voorzitter raad van toezicht. Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure.

Specifiek profiel voorzitter raad van toezicht

 • ondernemend en bedrijfsmatig profiel, bezit ervaring als bestuurder/directeur en heeft expertise op het gebied van strategie, markt, portfolio en financiering;
 • heeft affiniteit met de zorgsector;
 • heeft bij voorkeur een visie op de inzet van data en technologie;
 • heeft een visie op de rol en functie van HR in de organisatie;
 • ervaring als toezichthouder;
 • in staat op adaptieve en visionaire wijze de voorzittersfunctie te vervullen, rekening houdend met de transitie die de organisatie de komende jaren zal doormaken;
 • beschikt over de persoonlijkheid en achtergrond voor een leidende rol bij de menings- en besluitvorming van de raad van toezicht;
 • beschikt over inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en de raad van bestuur;
 • samenbindend vermogen en in staat kwaliteiten van de ander tot zijn recht te laten komen;
 • zoekt steeds naar een juist evenwicht tussen harmonie, compromis en confrontatie en overbrugt eventuele meningsverschillen;
 • is bereid om in overleg deel te nemen aan bestuurlijke netwerken.

> Bekijk de volledige vacature

Bezoldiging

De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT.

Procedure

Solliciteren kan, tot 10 december via www.suurcompany.nl.

Na de voorselectie door Suur & Company zal de long- en shortlist aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 Marja Suur, Partner, marjasuur@suurcompany.nl
Monica van der Ven, Personal Assistant, monicavanderven@suurcompany.nl
T: 0850 – 734 734

Staat u al ingeschreven bij NVTZ Zoek+Vind?
Hét platform dat toezichthouders en raden van toezicht op een nieuwe manier bij elkaar brengt.
Benieuwd? Kijk voor meer informatie op www.zoekplusvind.nl 

185
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen