Twee leden Raad van Toezicht, coöperatief en waarden gedreven

Organisatie: Trivium MeulenbeltZorg
Bezoekadres: Postbus 5019, Almelo.
Uiterste reactiedatum: 10 december 2021

Twee leden Raad van Toezicht, coöperatief en waarden gedreven

Eén lid met ervaring in de complexe zorg & één lid met focus op de medewerkerskant

Wat is verder belangrijk voor de nieuwe toezichthouders:

 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring in een (eind)verantwoordelijke positie in (complexe) organisaties en een daarbij passend (academisch) werk- en denkniveau.
 • Ontmoeting en verbinding met anderen te zien als belangrijke voorwaarden om de toezichtfunctie adequaat in te kunnen vullen.
 • In staat het grotere geheel van de organisatie en de maatschappelijke ontwikkelingen in de zorg te zien die van belang zijn voor de strategische keuzes van TMZ, zonder daarbij de persoonlijke inkleuring te verliezen.
 • Betrokkenheid bij de organisatie met behoud van een onafhankelijke opstelling om steeds de ongemakkelijke vragen te kunnen stellen die horen bij toezicht op de bestuurders.
 • De overtuiging dat het goede gesprek op alle niveaus belangrijk is en dat het vermogen tot (zelf)reflectie daarbij onontbeerlijk is.
 • Als lid van de Raad het gevoel te hebben onderdeel te zijn van de TMZ werkwijze, waarbij de andere geledingen zoals Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad, Vrijwilligersraad en de Multidisciplinaire en verzorgende/verpleegkundige adviesraden gelijkwaardige partners zijn.

> Bekijk de volledige vacature.

Procedure:

 • Neem bij vragen contact op met:
  Pieter de Kroon (Voorzitter Raad van Toezicht) via 06-12996778 of
  Fred Schrander (Voorzitter Raad van Bestuur) via 06-13000743.
 • Bij interesse is een sollicitatie op deze vacature met cv en motivatiebrief mogelijk via de website vóór 10 december 2021. In de motivatiebrief staat tevens een link naar een persoonlijk filmpje van maximaal 3 minuten waarin wordt uitgelegd wat de coöperatieve werkwijze met je doet. De uitleg mag ook gedaan worden via één A-4 waarin je beschrijft wat jouw bijdrage wordt aan het coöperatieve model en strategische visie van TMZ.
 • Selectiegesprekken vinden in overleg plaats op 18 januari 2022 tussen 14.00 en 19.00 uur.
 • De selectiecommissies zijn breed samengesteld vanuit de Raad van Toezicht, Advies- en Inspraakorganen en het Bestuur.
 • Er wordt naar gestreefd de nieuwe leden per februari 2022 te laten starten.

Staat u al ingeschreven bij NVTZ Zoek+Vind?
Hét platform dat toezichthouders en raden van toezicht op een nieuwe manier bij elkaar brengt.
Benieuwd? Kijk voor meer informatie op www.zoekplusvind.nl 

290
Trefwoorden: TMZ, rvt, vacature
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen