Lid Raad van Commissarissen

Organisatie: Steun en Toeverlaat B.V.
Bezoekadres: Dubloen 40, Mijdrecht.
Uiterste reactiedatum: 15 oktober 2021

Steun en Toeverlaat (Thuiszorg) is opgericht voor iedereen die tijdelijk of voor een langere periode extra verzorging, hulp en/of aandacht kan gebruiken. Wij maken gebruik van een eigen database van zorgprofessionals (45+) die door de bezuinigingen boventallig zijn geworden en waarvan het contract is beëindigd. Belangrijk hierbij is dat er een zorgverlener wordt ingezet op een zorgvrager die alle taken op zich neemt zodat de client niet voor elke zorgtaak weer een andere zorgverlener krijgt, dus 1 persoon die 24/7 voor de client beschikbaar is! Steun en Toeverlaat streeft ernaar de kwaliteit van leven voor haar cliënten te optimaliseren. De vertrouwensband die ontstaat biedt de mogelijkheid om gedurende zorgmomenten erachter te komen waar de knelpunten zitten en waar wij verbeterpunten kunnen doorvoeren zodat het plezier in het leven weer terugkomt.

De Raad van Commissarissen houdt integraal toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in de vennootschap.

Als nieuw lid van de Raad van Commissarissen is uw aandachtsgebied met name vastgoed, facilitair management en ICT. U beschikt over:

  • Brede ervaring met bedrijfsvoering profit sector, met name op het gebied van vastgoed, facilitair management en ICT;
  • Heeft brede ervaring bij voorkeur in profit sector;
  • Heeft ervaring als ondernemer;
  • Iemand met kennis van ICT ivm vertaling van strategisch beleid naar praktisch technische bedrijfsprocessen (ICT en Financiën);
  • Ervaring op het gebied van regelgeving;
  • Kennis van e-Health is een pre.

Voor meer informatie en profielschets

Raadpleeg de voorzitter van de RvC, mevrouw L. Althof , telnr: 06-83211804 voor vragen over de rol van commissaris of bij de heer E. Wakker (ewakker@steunentoeverlaat.com) voor overige vragen.  Profielschets  is  te  vinden  op  website  www.steunentoeverlaat.com

Uw sollicitatie ontvangen wij graag vóór 15 oktober 2021 per e-mail:  ewakker@steunentoeverlaat.com

Proces na werving/selectie: indien u wordt uitgenodigd voor een gesprek dan zal dit plaatsvinden op vrijdag 29 oktober vanaf 13:00 uur!

Staat u al ingeschreven bij NVTZ Zoek+Vind?
Hét platform dat toezichthouders en raden van toezicht op een nieuwe manier bij elkaar brengt.
Benieuwd? Kijk voor meer informatie op www.zoekplusvind.nl 

289
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen