Lid raad van toezicht

Organisatie: Stichting Parlan
Bezoekadres: Van der Lijnstraat 9, Alkmaar.
Uiterste reactiedatum: 29 augustus 2021

De Raad van Toezicht (RvT) van Parlan bestaat uit vijf personen. Als gevolg van het vertrek van een van de leden RvT per 5 oktober 2021 zoekt de RvT een kandidaat voor deze positie, tevens lid van de Auditcommissie.

Profiel
De profielwensen ten aanzien van de leden van de RvT kunnen worden verdeeld in enerzijds algemene uitgangspunten waaraan de RvT als team dient te voldoen en anderzijds in aandachtsgebieden die de individuele leden van de RvT vertegenwoordigen. De leden van de RvT zijn collegiaal en collectief verantwoordelijk en moeten op alle aspecten van de organisatie toezicht kunnen houden. Daarbij vindt de RvT het belangrijk om als team op te trekken. Verder wordt gestreefd naar een evenredige samenstelling qua diversiteit.

Verdere uitgangspunten voor de RvT als geheel zijn:

 • Affiniteit met en betrokkenheid bij het werkveld van Parlan, maar niet actief werkzaam in de jeugdzorg en/of bij stakeholders in Noord-Holland.
 • Met betrokkenheid de rol van sparringpartner kunnen vervullen.
 • Beschikken over een relevant netwerk dat de klankbord en toezichthoudende taak ten goede komt.
 • Humor.
 • Inzet, betrokkenheid en beschikbaarheid.

Elk lid is medeverantwoordelijk voor het geheel en denkt na over de brede context en alle aspecten van het toezicht.

Voor het nieuwe lid van de RvT, tevens lid van de Auditcommissie, zijn de volgende criteria van belang:

 • Een stevige financial met ervaring op directie- of bestuurlijk niveau.
 • Ervaring in de zorg: kennis van de sector en de financiering.
 • Toezichthoudende ervaring.
 • Ervaring met risicomanagement.
 • Ervaring met het publieke domein, in de samenwerking met gemeenten.
 • Bij voorkeur bekend met het werkgebied.
 • Woonachtig in de regio is een pré.

Voor het nieuwe lid RvT zijn de volgende persoonskenmerken van belang:

 • Scherp financieel inzicht.
 • Begrip voor bestuurlijke dilemma’s.
 • Strategisch acteren en op afstand betrokken zijn.
 • Een stevige, open persoonlijkheid en sterke gesprekspartner.
 • Positief-kritisch.
 • Stijlflexibiliteit.
 • Integer en onafhankelijk.
 • Beschikt over goede gespreksvaardigheden.
 • Scherp analytisch, gericht op maatschappelijk belang van Parlan.
 • Ondernemend, met oog voor innovatie.

> Bekijk de volledige vacature.

Selectie- en benoemingstraject
Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Parlan. Daar vindt de verdere selectie plaats. Het streven is het nieuwe lid aan te laten sluiten bij de Raad van Toezicht vergadering op 5 oktober 2021. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in oktober.

Week 29-34 Plaatsing vacature online
Search kandidaten en responstermijn (29 augustus)

Week 35-36 Gesprekken bij Boer & Croon
Voordracht kandidaten

Week 37-39 Gesprekken bij Parlan

Week 40Inwinnen referenties en formele benoeming binnen de RvT

Reactie
Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 29 augustus uw cv en motivatiebrief. Deze kunt u uploaden via deze link. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. van Aanholt. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anoesjka van Aanholt (via 020 - 301 43 07).

Staat u al ingeschreven bij NVTZ Zoek+Vind?
Hét platform dat toezichthouders en raden van toezicht op een nieuwe manier bij elkaar brengt.
Benieuwd? Kijk voor meer informatie op www.zoekplusvind.nl

265
Trefwoorden: Parlan, lid, rvt, vacature
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen