Voorzitter raad van toezicht

Organisatie: Viattence
Bezoekadres: Korte Veenteweg 9C, Epe.
Uiterste reactiedatum: 15 augustus 2021

Profiel Raad van Toezicht | Voorzitter RvT| Governance
Voor deze vacature wordt een kandidaat gezocht die bestuurlijke ervaring heeft opgedaan in de profit- en/of publieke sector met kennis van verandermanagement. De voorzitter heeft een specifieke verantwoordelijkheid in het optimaal laten functioneren van de Raad van Toezicht als geheel. De voorzitter draagt er zorg voor dat de leden een goede bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van het toezicht, evenals het zorgdragen voor een goede rolopvatting door de Raad van Bestuur. Daarnaast is de voorzitter doorgaans het eerste aanspreekpunt voor de Raad van Bestuur en stelt eisen aan beschikbaarheid en aan het vermogen om als sparringpartner te fungeren. De kandidaat neemt zitting in de remuneratie- en de agendacommissie. Ten aanzien van Governance is de kandidaat kundig.

Profiel lid van Raad van Toezicht (competenties)

  • In een juist evenwicht handelen tussen betrokkenheid en bestuurlijke distantie;
  • Een professionele toezichthoudende houding: een warm hart voor de ouderenzorg en oog voor de waarde gedrevenheid van Viattence;
  • Vermogen om strategie, beleid, de processen en de resultaten van de Viattence op hoofdlijnen te doorgronden en daarin het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
  • Sterk relatiegericht met goed ontwikkelde sensitiviteit.
  • Vraagstukken in breed perspectief en overstijgend kunnen bezien waarbij de belangen van de ander onderdeel zijn;
  • Zichzelf herkennen in eigen grondhouding als integriteit, onafhankelijk oordeelvormend, vertrouwenwekkend aangevuld met een geïnteresseerde en ontvankelijke opstelling;
  • Vermogen tot situationeel schakelen tussen de verschillende rollen van de toezichthouder (werkgever, adviseur, controleur en goedkeurder) maar is ook een inspirator en verbinder.
  • Behoudt zorgvuldigheid en het evenwicht tussen ´klankborden´ en ´sturen´.

Alle leden van de Raad van Toezicht dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van interne en externe belangen. De leden zijn kundig in hun vakgebied en hebben een brede interesse op alle terreinen die binnen en buiten Viattence spelen. Het spreekt voor zich dat de leden van de Raad van Toezicht aantoonbaar affiniteit dienen te hebben met de VVT sector in de breedste zin van het woord. Ook wordt van de Raad van Toezicht verwacht dat de leden bereid zijn, om aanwezig te zijn bij ‘events’ van Viattence.

> Bekijk de volledige vacature.

Selectietraject
Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Viattence. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in september. In verband met de zomerperiode hanteren wij een ruime planning.
Een afvaardiging van de RvT, OR en de CCR maken onderdeel uit in de selectieprocedure. Een vragenlijst omtrent integriteit en een VOG (verklaring van goed gedrag) zijn onderdeel van de procedure. Referenties kunnen worden opgevraagd.

Week 29-32 Benaderen kandidaten en responstermijn (15 augustus)
Week 33-34 Gesprekken bij Boer & Croon Week 36 Presentatie van kandidaten (10 september)
Week 37-39 Gesprekken selectie- en adviescommissie Viattence
Week 40 Optioneel referentiecheck en benoeming kandidaat

Reactie
Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 15 augustus uw cv en motivatiebrief. Deze kunt u uploaden via deze link. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. van Aanholt. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anoesjka van Aanholt via het secretariaat (020 - 301 43 07).

Staat u al ingeschreven bij NVTZ Zoek+Vind?
Hét platform dat toezichthouders en raden van toezicht op een nieuwe manier bij elkaar brengt.
Benieuwd? Kijk voor meer informatie op www.zoekplusvind.nl

197
Trefwoorden: Viattence, rvt, vacature, voorzitter
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen