Vacature

Twee leden Raad van Toezicht

Organisatie: De Noorderbrug
Uiterste reactiedatum: 21 november 2017

De Noorderbrug (Groningen) zoekt twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht met aandachtsgebied financiën en algemeen politiek bestuurlijke profiel.

 

Profielen

Aanvullend op bovenstaande algemene profieleisen wordt specifiek gezocht naar kandidaten die aansluiten op het aandachtsgebied financiën.

  • U beschikt over een academisch opleiding- en denkniveau op financieel gebied.

  • U heeft het vermogen om financiële gegevens te interpreteren en inzicht te hebben in de strategische implicaties voor de langere termijn.

  • U heeft inzicht in de ontwikkelingen van de financiering van de gezondheidszorg (Wlz, WMO, Zvw Jeugdzorg) in het algemeen en vertaalt de implicaties en mogelijkheden hiervan in de organisatie.

  • U heeft kennis van en ervaring met risicobeheersings- en controlesystemen. U kunt controle uitoefenen op de begrotings- en budgetteringssystematiek en financiële verantwoording.

  • U heeft kennis van de Vastgoedfinanciering in de Zorg.

  • U heeft oog voor kritische informatie, beziet mogelijkheden en risico’s, vraagt door en zoekt naar belangwekkende details.

 

Aanvullend op bovenstaande algemene profieleisen wordt specifiek gezocht naar kandidaten die aanvullen op het algemene politiek bestuurlijke profiel.

  • U beschikt over een academisch denk- en werkniveau en u benut uw bestuurlijke ervaringen in complexe private/publieke ondernemingen naar een breed inzicht en kennis voor De Noorderbrug.

  • U heeft bestuurlijke ervaring, heeft een brede maatschappelijke ervaring/belangstelling en een gevarieerd actief maatschappelijk netwerk en heeft zicht op de Governance vraagstukken en de rol van de Raad van Toezicht.

  • U bent innovatief en vernieuwend in denken, een echte teamplayer en heeft een goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen en u heeft uitstekend oog voor wederzijdse belangen en streeft naar win-win situaties.

  • U heeft zowel bestuurlijke als toezichthoudende capaciteiten en bent bereid verder te ontwikkelen (een teamprofiel screening maakt onderdeel uit van de procedure).

> Bekijk de volledige vacature en functieprofielen in de bijlage

 

De Noorderbrug

De Noorderbrug is met 800 medewerkers en 400 vrijwilligers een toonaangevende en specialistische instelling die (intra- en extramurale) zorgbehandeling en begeleiding biedt aan ruim 1.500 mensen met aangeboren of niet-aangeboren hersenletsel, doofheid met complexe problematiek, lichamelijke beperkingen en mensen met een chronische ziekte of neurologische aandoening zoals de ziekte van Huntington. De Noorderbrug is een van de initiatiefnemers van het behandelprogramma Hersenz, voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. De Noorderbrug is een van de vijf landelijke experts voor mensen met doofheid en bijkomende problematiek. De instelling is stevig in ontwikkeling en speelt in op de grote verandering in de (financiering van de) zorg waaronder de WMO, de Wlz, ZVW en Jeugdzorg.

De missie van De Noorderbrug is de ‘ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten’ en richt zich op cliënten, hun familie en sociale netwerk. Belangrijk uitgangspunt is dat mensen verantwoordelijkheid nemen en richting geven aan hun leven. Het draait bij De Noorderbrug om eigen regie, eigen kracht en het beste uit jezelf halen, in contact met de ander.

> Lees meer over De Noorderbrug op www.noorderbrug.nl

 

Reageren

U kunt tot uiterlijk dinsdag 21 november aanstaande reageren via www.kv.nl/opdrachten met toezending van cv en motivatie. Inhoudelijke vragen en opmerkingen en motivatie graag bij uw reactie vermelden. Deze vacature is in behandeling bij Hanneke Houtzagers, 06-5106 0026.

199
Home
Wie we zijn
Wat doen we
Actueel
Opleidingen Inloggen
Thema overzicht