Voorzitter raad van toezicht

Organisatie: Ons Tweede Thuis
Bezoekadres: Vuurdoornstraat 11, Aalsmeer.
Uiterste reactiedatum: 16 augustus 2021

Vacature voorzitter Raad van Toezicht Ons Tweede Thuis

Omdat de tweede zittingstermijn van de voorzitter van de Raad van Toezicht afloopt, zoeken we een opvolger die de missie van Ons Tweede Thuis kan onderschrijven.

Raad van Toezicht Ons Tweede Thuis
De Raad van Toezicht zoekt een voorzitter van de raad wegens het aflopen van de tweede zittingstermijn van de huidige voorzitter per 1 januari 2022.  De samenstelling van de Raad van Toezicht is sterk gewijzigd vanwege het aflopen van de zittingstermijnen van een aantal leden. Tegen die achtergrond stellen we het op prijs als de beoogde voorzitter al eerder deel kan uitmaken van de raad en daarmee bijdraagt aan de continuïteit van het toezicht.

De Raad van Toezicht bevindt zich momenteel in een proces met de Medezeggenschapsorganen om de medezeggenschap gezamenlijk verder te versterken en te ontwikkelen.

Verwachtingen aan de voorzitter van de Raad van Toezicht

  • Heeft kennis van en een uitstekend gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en processen in organisaties en heeft oog voor de huidige opvattingen over goed bestuur en toezicht.
  • Heeft bij voorkeur ervaring als bestuurder/eindverantwoordelijke van een grotere organisatie en als toezichthouder.
  • Kan de verschillende aspecten van een grote en complexe organisatie als Ons Tweede Thuis overzien en heeft een goede antenne voor relevante externe ontwikkelingen.
  • Is een verbinder. Weet als voorzitter de qua samenstelling sterk vernieuwde Raad van Toezicht tot een team te smeden. Weet goede relaties met de bestuurder te ontwikkelen. Weet de relatie van de Raad van Toezicht met de medezeggenschapsorganen verder te ontwikkelen en te versterken.
  • Weet leiding te geven aan het gesprek in de boardroom, waarbij iedereen zijn inbreng levert en naar elkaar luistert, verschil van opvatting niet uit de weg wordt gegaan maar in een goed gesprek tot optimale oordeels- en besluitvorming leidt.
  • Weet in de boardroom de goede balans te vinden tussen formele zakelijkheid en informele losheid.
  • Weet natuurlijk gezag te verwerven binnen de Raad van Toezicht, bij de Raad van Bestuur en stakeholders binnen en – zo nodig – buiten de organisatie.
  • Heeft affiniteit met het streven naar een inclusieve samenleving, mede met het oog op de doelgroep van Ons Tweede Thuis.
  • Heeft bij voorkeur een relevant netwerk en gevoel voor wat leeft in het geografisch werkgebied van Ons Tweede Thuis.
  •  Heeft verder de competenties die in het algemeen van een lid van een Raad van Toezicht worden verwacht, waarbij van de voorzitter vooral worden verwacht: strategische denkkracht, besluitvaardigheid, stressbestendigheid en vermogen tot zelfreflectie.

> Bekijk de volledige vacature.

Ons Tweede Thuis
Ons Tweede Thuis is een regionale organisatie in de regio’s Amstelland, de Meerlanden, Kennemerland en Amsterdam voor mensen met een verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen en voor hun familie. Voor wonen, werken, re-integratie, dagbesteding, advies en hulp thuis. JIJ&IK is onze slogan. Samen werken we aan een betekenisvol leven voor mensen met een beperking. Wij werken dicht bij mensen die onze zorg nodig hebben en dicht bij de mensen om hen heen. We zijn een deel van de samenleving en daar dragen we op verschillende manieren aan bij. Kijk eens naar wat wij doen en hoe we het doen, door de ogen van onze cliënten brengen wij hun wereld in beeld. Zo laten we zien hoe kwetsbaar, zelfbewust, krachtig en vol lef en verbindend wij zijn in onze film vijf minuten Ons Tweede Thuis.

Solliciteren
Indien u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor de functie van voorzitter Raad van Toezicht zien wij graag uw sollicitatie tegemoet.
Solliciteren is mogelijk tot 16 augustus 2021 via onze site www.onstweedethuis.nl/rvt. U kunt uw sollicitatie richten ter attentie van Bernhard Drost, voorzitter Raad van Toezicht.

Heeft u vragen over de vacature?
Neem dan contact op met Bernhard Drost, voorzitter Raad van Toezicht via 0611768558 of met Titia Wagenaar beleidsmedewerker bestuurszaken via 0655164034. Bekijk voor meer informatie over Ons Tweede Thuis onze site www.onstweedethuis.nl. Tevens vindt u hier de doorverwijzing naar ons strategisch beleid, de kwaliteitswebsite, onze zorgvisie enzovoorts.

Acquisitie n.a.v. de vacature wordt niet op prijs gesteld.

Staat u al ingeschreven bij NVTZ Zoek+Vind?
Hét platform dat toezichthouders en raden van toezicht op een nieuwe manier bij elkaar brengt.
Benieuwd? Kijk voor meer informatie op www.zoekplusvind.nl

237
Trefwoorden: rvt, vacature, voorzitter
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen