Lid Raad van Toezicht

Organisatie: Stichting Robuust
Bezoekadres: Lichttoren 32 lgluu, Eindhoven.
Uiterste reactiedatum: 5 juli 2021

Robuust kent een Raad van Toezicht model. In verband met het aflopen van de benoemingstermijn van een lid van de huidige raad, begin 2021, zijn wij op zoek naar een nieuw lid.

Voor de Raad van Toezicht zijn wij op zoek naar een kritische en onafhankelijke geest met algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring. Van belang daarbij is het vermogen om de juiste balans te vinden tussen afstand en betrokkenheid, en ook tussen inspireren en controleren. Noodzakelijke eigenschappen zijn verder: integriteit, ondernemingszin, verantwoordelijkheidsbesef, vanuit een brede blik kunnen reflecteren op de grotere context van de gezondheidszorg in relatie tot het sociaal domein en complexe veranderopgaven in de sector en kunnen opereren als lid van een team.

Verder vragen wij actuele of recente ervaring in of met het publieke domein, met name preventie, eerstelijnszorg en het sociaal domein. Kennis van organiseren in netwerken en een relevant netwerk op het snijvlak van eerstelijnszorg, publieke gezondheid, tweedelijnsaanbod, wonen en welzijn o.a. in Zuid-Nederland of de landelijke overheid, wordt als een belangrijke pré beschouwd.

Leden van de Raad ontvangen voor hun werkzaamheden een onkostenvergoeding. Er vindt ca 6 keer per jaar een overleg plaats van ca. 3 uur naast een of meer bijeenkomsten met de personeelsvertegenwoordiging, personeel en stakeholders. De meeste overleggen vinden plaats in het kantoor van Stichting Robuust te Eindhoven.

> Bekijk volledige vacature

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Anny van Lanen, lid Raad van Toezicht of Patrick Ernst, directeur-bestuurder Robuust. Beiden zijn te bereiken via email info@rosrobuust.nl of via telefoon (085) 401 81 85. Wij verwijzen u ook naar onze website, te weten: www.rosrobuust.nl

Reageren

Als u geïnteresseerd bent in deze functie, kunt u voor 5 juli 2021 per email reageren naar mevrouw A. van Lanen, lid Raad van Toezicht, via email info@rosrobuust.nl De gesprekken vinden plaats op dinsdag 13 juli (tussen 11.00 – 17.00 uur).

Staat u al ingeschreven bij NVTZ Zoek+Vind?
Hét platform dat toezichthouders en raden van toezicht op een nieuwe manier bij elkaar brengt.
Benieuwd? Kijk voor meer informatie op www.zoekplusvind.nl

241
Trefwoorden: Vacature RvT Robuust
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
ThemabankZoek + Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen