Vacature

Lid Raad van Toezicht

Organisatie: Stg. Centrale Huisartsenposten Rijnmond
Uiterste reactiedatum: 2 december 2017

De Stichting Centrale Huisartenposten Rijnmond (CHPR) zoekt per 1 januari 2018 een nieuw lid voor de Raad van Toezicht met expertise op het terrein van informatiebeleid, eHealth en bedrijfsvoering.

Profiel
- affiniteit met de maatschappelijke doelstelling van de CHPR;
- vermogen om de maatschappelijke doelstelling van de CHPR te bewaken;
- ervaring met innovaties in de gezondheidszorg in met name digitale transformatie en beveiliging;
- bekendheid met de ontwikkelingen rond huisartsenposten en een duidelijke visie daarop;
- bewezen expertise met name in de gezondheidszorg;
- vermogen om zowel betrokken te zijn als de afstand te bewaren die bij de toezichthoudende functie hoort.

De volledige vacature vindt u in de bijlage.

De Stichting Centrale Huisartenposten (CHPR) beheert vier huisartsenposten in de regio Rijnmond. De CHPR heeft een tweehoofdige Raad van Bestuur en werkt volgens de principes van de Governancecode Zorg. De CHPR bevindt zich in een proces van transformatie van pioniersfase naar een professionele zorgorganisatie. Digitale vernieuwing en ondersteuning spelen daarin een bepalende rol en zullen de komende jaren substantieel toenemen, mede in het licht van eHealth ontwikkelingen in de (acute) eerstelijnszorg. De verhoogde kwetsbaarheid van informatiesystemen en de verzwaarde verantwoordelijkheid voor de omgang met persoonsgegevens maakt informatiebeleid een essentieel aandachtspunt voor het bestuur en daarmee voor de interne toezichthouder.

Meer informatie over CHRP vindt u op de website: http://huisartsenpostenrijnmond.nl/

Reageren
Voor informatie kunt u contact opnemen met Hansmaarten Bolle, voorzitter Raad van Toezicht (06-53133130). Uw belangstelling kunt u kenbaar maken door een email met curriculum vitae te zenden aan info@haprijnmond.nl

232
Home
Wie we zijn
Wat doen we
Actueel
Opleidingen Inloggen
Thema overzicht