Lid raad van toezicht

Organisatie: Stichting Zorgfederatie Oldenzaal
Bezoekadres: Postbus 5004, Oldenzaal.
Uiterste reactiedatum: 21 juni 2021

Het functieprofiel
Binnen de Raad van Toezicht van Zorgfederatie Oldenzaal, bestaande uit 5 leden, ontstaat per 1 juli 2021 een vacature wegens het einde van een zittingstermijn. De Raad van Toezicht is op zoek naar een deskundig en gemotiveerd lid met als aandachtsgebied strategisch HR management. Het nieuwe Raad van Toezicht lid dient goed op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Tevens is affiniteit met kwaliteit en welzijn, bij voorkeur in de verpleeghuis- en ouderenzorg gewenst.

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgesteld volgens de Zorgbrede Governance Code. De Raad vergadert ten minste regulier 6 maal per jaar.

Gezien het streven naar spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines in de samenstelling van de Raad van Toezicht, heeft ieder lid een deskundigheidsgebied in de categorieën:

 • Gezondheidszorg
 • Personeel, opleiding en organisatie
 • Governance Code
 • Financiën, bedrijfsvoering en vastgoed

 Functie-eisen

Algemeen profiel Lid Raad van Toezicht

 • Inzicht in de voor de toetsing relevante eisen die gesteld worden ten aanzien van kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid, continuïteit en doelmatigheid van Zorgfederatie Oldenzaal
 • Affiniteit met verpleeghuiszorg, ouderenzorg en thuiszorg
 • Ervaring met en kennis van HRM en personeelsbeleid
 • Affiniteit met de missie, visie en doelstellingen van Zorgfederatie Oldenzaal
 • Juist evenwicht in bestuurlijke afstand en betrokkenheid
 • Het vermogen en de attitude om op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de voorgelegde aangelegenheden en de directeur bestuurder als klankbord terzijde te staan
 • Het vermogen om, in teamverband, met de andere leden, het beleid van de Zorgfederatie en het functioneren van de directeur bestuurder te toetsen
 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijke opstelling
 • Voldoende tijd beschikbaar hebben voor de functie
 • Bijdrage leveren aan de maatschappelijke binding en het functionele netwerk

Specifiek profiel Lid Raad van Toezicht HRM/kwaliteit en welzijn en contactpersoon cliëntenraad

 • Brede eigentijdse kennis en ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling en strategische aspecten van HRM, bij voorkeur in de (ouderen)zorg.
 • Kennis en ervaring met het proces van kwaliteit en welzijn in de VVT-sector
 • Aantoonbare affiniteit en mogelijke ook ervaring met de participatie van cliënten in het zorgproces en de invloed van cliënten op het bestuur van de organisatie. 

> Bekijk de volledige vacature.

Wij bieden

 • Een betrokken en elkaar aanvullend team van leden van de Raad van Toezicht.
 • Een organisatie die anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen en daardoor volop in beweging is.
 • Een vergoeding conform advies NVTZ en daarmee binnen de WNT-normering.

Heeft u interesse?
Indien u geïnteresseerd bent, ontvangen wij graag uiterlijk 21 juni a.s. uw motivatiebrief en cv. Uw sollicitatie kunt u sturen naar de heer P. Stroeve (Sr. Personeelsadviseur), patrick.stroeve@zorgfederatieoldenzaal.nl.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met:
De heer P. Stroeve (Sr. Personeelsadviseur)
patrick.stroeve@zorgfederatieoldenzaal.nl
06 - 38 23 98 68

Sollicitatieprocedure
De gesprekken met de selectiecommissies zullen plaatsvinden op vrijdagmiddag 25 juni 2021 en maandag 28 juni 2021. Het gesprek met de bestuurder zal plaatsvinden op maandag 5 juli 2021 en het eindgesprek staat gepland op woensdag 7 juli 2021.

Een selectiecommissie, bestaande uit de voorzitter van de Raad  van Toezicht,  een lid van de Raad van Toezicht en een afgevaardigde van de cliëntenraad, selecteert, voert gesprekken met kandidaten en maakt, bij gebleken geschiktheid, een keuze uit de kandidaten. De selectiecommissie informeert de overige leden van de Raad van Toezicht over de kandidaat die wordt voorgedragen. De directeur bestuurder heeft daaropvolgend een gesprek met de geselecteerde kandidaat en geeft een advies aan de selectiecommissie. 

Voorafgaand aan de benoeming van het nieuwe lid van de Raad van Toezicht worden de voorzitter van ondernemingsraad, de voorzitter van de Verpleegkundige Advies Raad en de voorzitter van cliëntenraad geïnformeerd door de Raad van Toezicht over het voorgenomen benoemingsbesluit. Aansluitend vindt er een eindgesprek (kennismaking) met de geselecteerde kandidaat plaats, bij dit gesprek zal de voltallige Raad van Toezicht, de voorzitter van de ondernemingsraad, de voorzitter van Verpleegkundige Advies Raad en de voorzitter of een afgevaardigde van de cliëntenraad aanwezig zijn. Daaropvolgend vindt de definitieve besluitvorming benoeming door de Raad van Toezicht plaats.

 Staat u al ingeschreven bij NVTZ Zoek+Vind?
Hét platform dat toezichthouders en raden van toezicht op een nieuwe manier bij elkaar brengt.
Benieuwd? Kijk voor meer informatie op www.zoekplusvind.nl

154
Trefwoorden: lid, rvt, vacature
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
ThemabankZoek + Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen