Lid van de raad van toezicht

Organisatie: Stichting Jeugdteams ZHZ
Bezoekadres: Admiraalsplein 173, Dordrecht.
Uiterste reactiedatum: 30 april 2021

In verband met het einde van de benoemingstermijn van één van de huidige leden is de Stichting Jeugdteams per 1 juli 2021 op zoek naar een Lid van de Raad van Toezicht (vanaf hier RvT).

Je beschikt als lid van de RvT over:
Kennis en ervaring op de volgende vlakken

 • Organisatie ontwikkeling, procesinnovatie en ondernemerschap;
 • Begrijpen van de organisatie St. Jeugdteams in het algemeen en haar specifieke organisatie ontwikkeling;
 • Het werkterrein kennen van de professionals intern en de professionals en in het veld. Vanuit hun perspectief de situatie kunnen bekijken en beoordelen;
 • Cliënten van onze organisatie; affiniteit hebben met hun casuïstiek;
 • Op voet van gelijkwaardigheid contactmaken met de medezeggingsraden (zoals Cliëntenraad en OR);
 • Ervaring hebben met participatieprocessen;
 • Ervaring hebben met politiek-maatschappelijke processen.

Als aanvullende eis is geformuleerd: Binding hebben met de regio. Weten wat er speelt en de eigenheid ervan kennen.

Op jeugdteamszhz.nl/werken-bij/ is een uitgebreide profielschets gepubliceerd.

Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid
Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid is een onafhankelijke stichting voor en door gemeenten, professionals, cliënten, inwoners en alle zorgorganisaties actief in het jeugddomein. De stichting faciliteert jeugdteams in de tien gemeenten van Zuid-Holland Zuid. Het jeugdteam is de spin in het web van het regionale jeugdstelsel, waardoor gezinnen versterkt worden in hun eigen kracht en direct ondersteuning in hun eigen leefomgeving tot hun beschikking hebben.

Solliciteren
Geïnteresseerd in deze vacature? Stuur je cv en motivatiebrief naar sollicitaties@jeugdteamszhz.nl. De sluitingsdatum van de vacature is 30 april 2021.

Procedure
We zullen in de weken volgend op de deadline de binnengekomen reacties doornemen. Daarna volgt:

 • Een eerste gespreksronde met een selectieadviescommissie waaraan onder meer een afvaardiging van de cliëntenraad en de ondernemingsraad deelnemen;
 • Het invullen van een vragenlijst en een gesprek naar aanleiding van de uitkomsten daarvan;
 • Een gesprek met de bestuurder en voorzitter van de RvT;
 • Een afsluitend gesprek met de voltallige RvT.

We zullen uiteraard de procedure inrichten volgens de dan geldende landelijke richtlijnen in verband met corona. Videobellen is daarbij een optie.

Informatie
Voor informatie over deze functie kan er contact worden opgenomen met Patrick van der Giessen, telefoonnummer 06-10633600. Of kijk op www.jeugdteamszhz.nl voor meer informatie over onze organisatie.

Acquisitie stellen we niet op prijs.

Staat u al ingeschreven bij NVTZ Zoek+Vind?
Hét platform dat toezichthouders en raden van toezicht op een nieuwe manier bij elkaar brengt.
Benieuwd? Kijk voor meer informatie op www.zoekplusvind.nl

213
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
ThemabankZoek + Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen