Voorzitter programmaraad Nederlandse Vereniging Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ)

Organisatie: NVTZ
Uiterste reactiedatum: 3 mei 2021

De NVTZ is op zoek naar een voorzitter voor de programmaraad. De programmaraad geeft de leiding van de NVTZ Academie (gevraag en ongevraagd) onafhankelijk advies over haar opleidingsaanbod. Daarnaast houdt de programmaraad zich bezig met het monitoren van de kwaliteit en het geven van input over relevante trends in de samenleving over zorg, welzijn en governance. De programmaraad komt tenminste twee keer per jaar bijeen en wordt daarnaast tweemaal per jaar schriftelijk en mondeling geïnformeerd door de leiding van de NVTZ Academie inzake: 

 • de stand van zaken van de aanmeldingen van de opleidingen; 
 • de kwaliteit van de uitgevoerde opleidingen; 
 • innovaties van het opleidingsaanbod. 

De leiding van de NVTZ Academie zal alleen beargumenteerd van de adviezen van de programmaraad afwijken. Tenminste eenmaal per twee jaar gaat het bestuur van de NVTZ in gesprek met de voorzitter van de programmaraad in een bestuursvergadering. 

De programmaraad bestaat uit tenminste 5 en maximaal 7 leden vanuit de NVTZ, samengesteld op basis van interdisciplinaire invalshoeken. De voorzitter en leden van de programmaraad worden benoemd voor een termijn van drie jaar, met één mogelijke verlening van drie jaar. Tevens hebben de directeur van de NVTZ en een vertegenwoordiger van de regiepartner zitting in de programmaraad. 

Functieomschrijving 

 • De voorzitter organiseert tenminste tweemaal per jaar een overleg met de programmaraad 
 • De voorzitter stelt de agenda op voor de bijeenkomsten met de programmaraad 
 • De voorzitter is verantwoordelijk voor het minimaal eenmaal per jaar advies uit laten brengen van de programmaraad aan de leiding van de NVTZ Academie inzake het productportfolio 
 • De voorzitter houdt rekening met het beleidsplan van de NVTZ in het advies aan de NVTZ Academie 
 • De voorzitter draagt zorg voor het monitoren van de kwaliteit van het aanbod van de NVTZ Academie door de programmaraad 
 • De voorzitter is verantwoordelijk voor de werving van leden voor de programmaraad  

Profiel 

 • Bestuurlijke/toezichthoudende kwaliteiten en ervaring 
 • Affiniteit met kennisontwikkeling 
 • Affiniteit met zorg en welzijn 
 • Gevraag en ongevraagd onafhankelijk kunnen adviseren 
 • Zicht hebben op relevante trends in de samenleving over zorg, welzijn en governance 
 • Zicht hebben op relevante opleidingstrends 
 • Verbonden met de samenleving 
 • Onafhankelijk, kritisch en multidisciplinair 

Vergoeding 
Leden van de programmaraad ontvangen een vergoeding conform de regeling van de NVTZ inzake vacatiegelden voor commissies.   

Reactie en informatie 
Bij interesse in deze functie ontvangen wij graag uw motivatie en CV via bureau@nvtz.nl. 

142
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
ThemabankZoek + Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen