Lid Raad van Commissarissen

Organisatie: Zonboog
Bezoekadres: Cypresbaan 7, Capelle aan den IJssel.
Uiterste reactiedatum: 5 maart 2021

Volgens het rooster van aftreden (per 1 juli 2021) zijn er 2 vacatures ontstaan binnen de Raad van Commissarissen ZONBOOG.

Wat wordt er verwacht van de leden van de RvC?
Om goed te kunnen functioneren is het van belang dat de leden van de Raad van Commissarissen beschikken over de volgende basiskwaliteiten:

 • algemene bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring;
 • affiniteit met de doelstelling en de zorgfunctie van de stichting en interesse voor de problematiek en uitdagingen in de sector;
 • affiniteit en/of ervaring met de eerstelijnszorg;
 • inzicht in het veld van externe stakeholders en aandachtspunten in relatie tot de zorg;
 • een actief (bestuurlijk/functioneel) netwerk;
 • voldoende tijd om de functie naar behoren te kunnen uitoefenen en voorts dat zij:
 • ten opzichte van elkaar en de Bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren;
 • de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Bestuurder op adequate wijze kunnen invullen;
 • een juist evenwicht kunnen handhaven in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen bezitten om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • de capaciteit hebben om een functionele open cultuur te handhaven waarin scherpe zakelijke discussies gevoerd kunnen worden met behoud van goede relaties;
 • inzicht hebben in de eisen die rechtmatigheid, kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
 • het vermogen hebben om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Bestuurder voorgelegde aangelegenheden;

Van de leden van de Raad van Commissarissen wordt verder verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de organisatie in het bijzonder.

Verschillende aandachtsgebieden
Wij zoeken één lid met juridische deskundigheid. Daarbij is kennis over de zorg en bijbehorende regelgeving van belang. Dat wil zeggen kennis van inhoudelijke vraagstukken die in de zorg in het algemeen en in de eerste lijn in het bijzonder spelen binnen genoemde uitvoeringskaders.
Daarnaast zoeken wij één lid met een ondernemersprofiel. Dat wil zeggen dusdanige affiniteit met financiën en ervaring met ondernemerschap dat kritisch toezicht wordt gehouden op realisatie visie en strategie en de commercie van de organisatie, alsmede gevraagd en ongevraagd inhoudelijk geadviseerd wordt over trends, kansen en bedreigingen voor de organisatie.

Profiel Juridisch

 • Jurist, bij voorkeur gespecialiseerd in ondernemingsrecht, gezondheidsrecht, privacy wetgeving of arbeidsrecht;
 • Affiniteit met governance, compliance en medezeggenschap;
 • Consciëntieuze persoonlijkheid en gestructureerde analyticus;
 • Beschikken over een opbouwende, constructieve houding en weet complexe issues op juridisch gebied gemakkelijk te identificeren en doorgronden en van onderbouwd advies en commentaar te voorzien;

Profiel Ondernemerschap

 • Ervaring met maatschappelijk ondernemen en organisatiekundige expertise;
 • No nonsense denker en aanpakker;
 • Kijkt en denkt vanuit zakelijk (commercieel) perspectief, kan zakelijke inzichten door-vertalen naar de zorg;
 • Resultaatgericht;
 • Ondernemer met strategische invalshoek en ook voor toekomstige trends;
 • Kunnen meedenken en meewerken aan het formuleren van antwoorden die nodig zijn voor de toekomstige ontwikkelingen in het zorglandschap.
 • In staat om als lid van de auditcommissie een kritische sparringpartner te zijn voor de Bestuurder;
 • Beschikken over een opbouwende, constructieve houding en weet complexe issues op het werkterrein van de auditcommissie te doorgronden en van onderbouwd advies en commentaar te voorzien.

> Bekijk de volledige vacature

Reageren
Heeft deze vacature uw interesse gewekt? Stuur dan uw cv en een motivatiebrief voor 5 maart naar personeel@zonboog.nl t.a.v. Ingrid Gorsira.
De gesprekken zullen naar verwachting in april plaatsvinden.
Bij inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Yvonne van Kemenade (voorzitter Raad van Commissarissen): yvankemenade@wxs.nl
Het uitgebreide functieprofiel is op te vragen bij de P&O afdeling van Stichting ZONBOOG, personeel@zonboog.nl

 

Staat u al ingeschreven bij NVTZ Zoek+Vind?
Hét platform dat toezichthouders en raden van toezicht op een nieuwe manier bij elkaar brengt.
Benieuwd? Kijk voor meer informatie op www.zoekplusvind.nl

403
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
ThemabankZoek + Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen