Lid Raad van Toezicht / Lid Auditcommissie

Organisatie: Jeugdbescherming Brabant
Bezoekadres: Oude Vlijmenseweg 112, 's Hertogenbosch.
Uiterste reactiedatum: 15 maart 2021

We zoeken een ervaren Lid Raad van Toezicht die ook deel uitmaakt van de Auditcommissie. Een boeiende positie voor een talentvol toezichthouder met financiën als aandachtsgebied.
Deze vacature is voor drie stichtingen Jeugdbescherming Brabant, Veilig Thuis Brabant Noordoost en Veilig Thuis Zuidoost-Brabant.

De functievereisten
Om aan de rol van Lid Raad van Toezicht invulling te geven zijn we op zoek naar kandidaten met:

 • een academisch werk- en denkniveau;
 • bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring;
 • affiniteit met de doelstelling en de zorgfunctie van de drie Stichtingen;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan dit soort organisaties stellen;
 • voldoende inzicht in taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur en bekend zijn met de onderwerpen van Corporate Governance;
 • de capaciteit en de mentaliteit om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om het beleid van de drie Stichtingen en het functioneren van de bestuurder te beoordelen;
 • integer*, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • het vermogen in teamverband te functioneren;
 • maatschappelijk actief;
 • beperkt aantal (neven)functies;
 • geen functie heeft in een Raad van Toezicht en/of Raad van Bestuur bij een instelling die raakvlakken heeft met Jeugdbescherming Brabant of Veilig Thuis;
 • in de afgelopen 3 jaar geen Lid Raad van Bestuur dan wel werknemer geweest is en geen directe of indirecte opdrachtgever relatie hebben met Jeugdbescherming Brabant of Veilig Thuis.

Lid Auditcommissie
De toezichthouder beschikt daarnaast over financiële expertise in verband met deelname aan de Auditcommissie. En:   

 • heeft bij voorkeur bestuurlijke ervaring (portefeuille financiën) in een complexe en professionele zorgorganisatie of als CFO/CO in het bedrijfsleven of bij een grote (semi)overheidsinstelling;
 • bezit de ervaring en de kennis om thema’s te behartigen als de afstemming tussen strategie en bedrijfsprocessen, de financiële doorwerking van het strategisch beleid en de financiële consequenties van veranderingen in wet- en regelgeving en van dynamische ontwikkelingen in de externe omgeving;
 • doorziet de impact die de veranderende zorgomgeving en de transities in het zorgstelsel hebben op Jeugdbescherming Brabant en Veilig Thuis;
 • heeft ruime en hands-on ervaring met alle sub-functies van het finance-gebied zoals: treasury & financiering, controlling, rapportage en analyse, planning & budgettering, risk management, verzekeringen, fiscale zaken, werken met externe accountants;
 • geeft invulling aan de klankbordfunctie voor het bestuur in het kader van de financiële continuïteit;
 • beschikt bij voorkeur over actuele kennis en ervaring op het gebied van digitale innovatie in de zorg en is in staat om de waarde van digitale- en IT-investeringen te beoordelen. Hierbij past ruime kennis op het gebied van IT-strategie, IT-governance, cybersecurity risico’s en maatregelen en  informatie- en datamanagement.

> Bekijk de volledige vacature.

Ja, ik heb interesse
Solliciteer dan vandaag nog op de rol van Lid Raad van Toezicht in ‘s-Hertogenbosch. Doe dit wel vóór maandag 15 maart 2021. Op woensdag 31 maart 2021 tussen 9.00 en 13.00 uur vinden de sollicitatiegesprekken plaats. Meer informatie? Neem contact op met de heer R. Weterings voorzitter Raad van Toezicht door het sturen van een e-mail aan bestuurssecretariaat@jbbrabant.nl.

 

Staat u al ingeschreven bij NVTZ Zoek+Vind?
Hét platform dat toezichthouders en raden van toezicht op een nieuwe manier bij elkaar brengt.
Benieuwd? Kijk voor meer informatie op www.zoekplusvind.nl

139
Trefwoorden: lid, rvt, vacature
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
ThemabankZoek + Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen