Lid raad van toezicht

Organisatie: Stichting STBN
Uiterste reactiedatum: 31 januari 2021

STBN zoekt een nieuw lid voor haar Raad van Toezicht

Profiel kandidaat

  • Het nieuwe lid van de RvT heeft gevoel voor de juiste mix van innoveren met passie en ondernemen met gezond verstand.
  • Is werkzaam in en beschikt over (aanvullende) kennis ten aanzien van de klinische geboortezorg (overige leden: bestuurder gezondheidscentra, manager zorginkoop ziekenhuis, accountant/controller, verloskundige/bestuurder). Heeft zicht op de ontwikkelingen en de toekomst van de geboortezorg.

> Bekijk de volledige vacature.  

Stichting STBN zet zich in voor een gezonde organisatie van de geboortezorg in Nederland. Als ondernemende advies-, uitvoerings- en projectorganisatie helpen we ketenpartners met slim organiseren.

STBN is een stichting zonder winstoogmerk; innovatie is de rode draad door de jaren heen. We volgen de ontwikkelingen in de geboortezorg van dichtbij, helpen plannen om te zetten in concrete projecten en bedrijven, stimuleren innovatie en adviseren samenwerkingsverbanden. Samen met partijen in het veld ontwikkelen we nieuwe zorgconcepten en zetten gezamenlijke initiatieven op.

Interesse?
Reacties met motivatie en cv ontvangen wij graag uiterlijk 31 januari 2021 per e-mail, gericht aan de heer F. Annot, directeur-bestuurder STBN, via info@stbn.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw P.A.W. van Hessen, voorzitter RvT: pawvanhessen@gmail.com of 06 – 53 27 11 41. Of met de heer F. Annot: f.annot@stbn.nl of 06 – 21 57 22 69.

De eerste gesprekken vinden plaats op woensdag 3 maart 2021, einde middag - begin avond.

252
Trefwoorden: rvt, vacature
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
ThemabankZoek + Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen