Lid raad van toezicht aandachtsgebied Zorg

Organisatie: Stichting Dienstencentrum Oud Burgeren Gasthuis (OBG)
Uiterste reactiedatum: 7 februari 2021

Vanwege het verstrijken van de maximale zittingsduur van een zittend RvT lid, is de RvT op zoek naar een nieuw lid binnen het aandachtsgebied Zorg op voordracht van de OR.

Specifieke profielschets | Aandachtsgebied Zorg

Voor de huidige vacature in de RvT gelden naast de algemene profielkenmerken de volgende aanvullende verwachtingen:

  • actuele brede kennis van en ervaring in de zorg;
  • ruim voldoende ervaring in een functie in de zorg;
  • gevoel voor de politieke en maatschappelijke context van het werken in de zorg;
  • aandacht voor een goede invulling van het cliënt- en medewerkersperspectief
  • beschikken over een visie op governance en hedendaags toezicht in de zorg;
  • kennis van de sector, het stelsel en de veranderende markt in en rondom de ouderenzorg;
  • organisatiesensitief en een goede antenne hebben voor integriteitsvraagstukken;
  • inzicht in de aard, aansturing en de borging van de dagelijkse kwaliteit van zorgverlening en het continue verbeteren ervan;
  • kennis van de inhoud en impact van kwaliteitskaders (inspectie, audits, cliëntwaardering);

> Bekijk de volledige vacature

Achtergrondinformatie Dienstencentrum OBG
Dienstencentrum OBG (OBG) is een zorgorganisatie in Nijmegen met een lange historie die extramurale zorg biedt aan ouderen in Nijmegen, en staat voor een hoge kwaliteit van dienstverlening. OBG levert vanuit haar dienstencentrum verzorging en ondersteuning aan zelfstandig wonende ouderen, toegesneden op de specifieke behoeften van deze doelgroep. Bovendien onderscheidt OBG zich door welzijnsactiviteiten en woonondersteuning aan haar cliënten te bieden. OBG exploiteert ook enkele kleinschalige woongroepen voor dementerende ouderen en verleent zorg in samenwerking met andere instellingen.

De leiding van OBG is in handen van één bestuurder die wordt bijgestaan door een bestuurssecretaris en een managementteam. Bij OBG werken ongeveer 140 beroepsmedewerkers en 120 vrijwilligers.

Wervingsprocedure
De werving vindt plaats via een open sollicitatieprocedure. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Hannie Kunst, voorzitter RvT, 06-52300775 of met mevrouw Patty Ebbeng, secretaris OR, 06-22801444. Geïnteresseerden kunnen tot en met 7 februari 2021 hun schriftelijke motivatie en CV sturen naar:

Stichting Dienstencentrum OBG,
t.a.v. de selectiecommissie
Prof. Cornelissenstraat 2
6524 PJ Nijmegen
of per mail naar: rvt@obg.nu 

Na sluiting van de inzendtermijn zal de zittende RvT een selectie maken van de kandidaten. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek met een afvaardiging van de Ondernemingsraad en de RvT.   

Deze gesprekken vinden plaats in de week van 22 t/m 26 februari 2021.

De aanvraag Verklaring omtrent het gedrag (VOG) en het navragen van referenties, maken onderdeel uit van deze selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

151
Trefwoorden: rvt, vacature
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
ThemabankZoek + Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen