Voorzitter raad van toezicht

Organisatie: De Vogellanden, Centrum voor Revalidatie
Uiterste reactiedatum: 25 oktober 2020

De Vogellanden zoekt een voorzitter raad van toezicht.

Algemeen Profiel Raad van Toezicht
Om goed te kunnen functioneren, is onderstaand algemeen profiel door Vogellanden opgesteld voor alle leden van de Raad van Toezicht. Daarnaast hecht de Raad aan levenservaring, diversiteit en aan een intrinsieke belangstelling voor de bedoeling achter beleid en uitvoering.

 • Voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de stichting in het bijzonder;
 • Academisch werk en denkniveau en brede maatschappelijke binding met een functioneel netwerk;
 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en bij voorkeur ervaring in maatschappelijke organisaties;
 • Het vermogen om onafhankelijk en kritisch te opereren als lid van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de Raad van Bestuur;
 • Het vermogen om te voorzien in een advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur;
 • Het vermogen om het beleid van Vogellanden en het functioneren van de Raad van Bestuur te beoordelen;
 • Voldoende inzicht over de taken en rollen van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur;
 • Bekend zijn met de onderwerpen van corporate governance;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Het vermogen om in teamverband te functioneren;
 • Voldoende beschikbaarheid en energie om zich met toewijding in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

> Bekijk de volledige vacature.

Authentiek, sensitief, procesmatig en strategisch
Vogellanden wil het gewoon goed doen: zo gewoon als mogelijk en zo bijzonder als nodig. Vogellanden maakt het verschil door sterke focus op client én medewerker. Medewerkers zijn stuk voor stuk professioneel en zetten zich met passie in. Maatschappelijk verantwoord handelen staat hoog in het vaandel bij Vogellanden.

De missie van Vogellanden is om te werken vanuit de filosofie van positieve gezondheid. Men gaat altijd uit van de mens en zijn/haar omgeving. Dit uitgangspunt is sterk verankerd in de visie en de kernwaarden van de organisatie; in het beleid staat niet de zorg centraal, maar de regie van de cliënt. De kernwaarden zijn professionaliteit, mensgerichtheid, humor, passie en betrouwbaarheid.

Procedure
Kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met Governance Search. De oriënterende gesprekken vinden plaats op 28 en 29 oktober. Na deze voorselectie zal de longlist en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever gepresenteerd worden. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Er wordt gestreefd de procedure begin december af te ronden om zo de nieuwe voorzitter per 1 jan 2020 te benoemen.

Reageren
Indien u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk te reageren (graag vóór 25 oktober). U kunt uw cv en motivatie sturen naar Governance Search & Selection: info@gsearch.nl
Deze vacature is in behandeling bij drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers 06 - 51 06 00 26.

* Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

141
Trefwoorden: rvt, vacature, vogellanden
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen