Voorzitter raad van toezicht

Organisatie: JTV Mondzorgvoorkids
Uiterste reactiedatum: 15 oktober 2020

Door het reglementaire terugtreden van één van de leden tevens voorzitter, ontstaat er binnen de Raad van Toezicht van JTV Mondzorg voor kids per april 2021 een vacature ‘lid Raad van Toezicht, tevens voorzitter’.

Voorzitter Raad van Toezicht

Wie zijn wij
JTV Mondzorg voor kids is een organisatie gericht op tandheelkundige zorg aan kinderen vanaf het 1e tandje tot 18 jaar in de regio’s Oss, Nijmegen, Rotterdam, Arnhem en Leeuwarden. Er werken ongeveer 100 medewerkers, waaronder tandartsen, mondhygiënisten, (preventie)assistent en ondersteunende medewerkers (backoffice). Zij hebben allen bewust gekozen om met kinderen te werken en zijn gespecialiseerd in de behandeling van het melkgebit en het blijvende gebit van kinderen. Voor mondzorg aan volwassenen is recent het label ‘De Zorgzame Tandarts’ opgericht.

De Raad van Toezicht werkt op basis van het 'reglement Raad van Toezicht', de Zorgbrede Governancecode’ en de ‘Toezichtvisie’. De RvT heeft zich gecommitteerd aan de waarden van het programma ‘Goed Toezicht’ van de NVTZ. De RvT komt circa 6 keer per jaar bijeen. De voorzitter heeft daarnaast vooroverleg en bezoekt enkele keren per jaar bijeenkomsten en vergaderingen.

Uw profiel
De voorzitter Raad van Toezicht is een betrokken en ervaren man/vrouw met visie op de toekomst van de instelling en een brede maatschappelijke betrokkenheid. Naast sterke affiniteit met de doelstellingen van de instelling beschikt de voorzitter over een brede deskundigheid en een ruime ervaring als bestuurder én als toezichthouder in professionele maatschappelijke organisaties en/of de publieke sector en/of in het bedrijfsleven.

Als persoon moet de voorzitter in staat zijn met voldoende distantie te opereren in samenhang met het hanteren van de toezichthoudende verantwoordelijkheid. De voorzitter dient binnen zijn onafhankelijke positie in staat te zijn de juiste afwegingen te maken tussen belangen die binnen de organisatie spelen. De voorzitter vervult nadrukkelijk de klankbordfunctie vanuit de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur (ook in vertrouwenskwesties) en dient over voldoende tijd en toewijding te beschikken om inhoud te kunnen geven aan deze rol. Daarnaast beschikt de voorzitter over het natuurlijke gezag om de samenwerking met en tussen de andere leden van de Raad van Toezicht optimaal te laten plaatsvinden. Verder dient hij/zij over uitstekende communicatieve vaardigheden te beschikken.

Kortom: de voorzitter van de Raad van Toezicht is een krachtige regisseur, die met charisma en hart voor de zaak leiding geeft aan het proces van toezicht en daarbij een duidelijke visie heeft op c.q. zich bewust is van de reikwijdte van het toezicht. Kernwoorden zijn: bruggenbouwer, bescheiden, wijs, authentiek, integer en ervaren.

Meer informatie
Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met mevrouw K. van Huis, Voorzitter Raad van Toezicht, op telefoonnummer 06 - 421 76 755.

U kunt reageren via JTV Mondzorg voor kids t.a.v. mw. D. van Ballegooij, directiesecretariaat (d.vanballegooij@mondzorgvoorkids.nl). Via haar kunt u ook een uitgebreid functieprofiel opvragen.

De reactietermijn sluit op 15 oktober a.s. De sollicitatiegesprekken vinden plaats te Oss op vrijdag 13 en/of maandag 16 november.

208
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen