Twee leden raad van toezicht (m/v)

Organisatie: Woon- en Zorgcentrum Huis ter Leede
Uiterste reactiedatum: 25 oktober 2020

Protestants-christelijke woonzorgorganisatie Huis ter Leede in Leerdam zoekt
Twee leden Raad van Toezicht (m/v)

De geschikte kandidaat:

 • Heeft affiniteit met het zorgproces.
 • Kent de zorgsector en de landelijke en regionale ontwikkelingen.
 • Heeft inzicht in het bestuurlijk functioneren van zorgorganisaties.
 • Heeft specifiek kennis van zorg en/of HRM.
 • Heeft affiniteit met de rol van toezichthouder.
 • Weet met hoge betrokkenheid voldoende distantie op te brengen om een toetsende en adviserende rol in te vullen.
 • Heeft verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Heeft het vermogen grote lijnen in de gaten te houden.
 • Kan middels beperkte informatie tot een onafhankelijk oordeel komen.
 • Beschikt over de communicatieve vaardigheden om in dialoog met de directie tot een uitwisseling van ideeën en standpunten te komen.
 • Heeft bij voorkeur een netwerk in de kerkelijke en/of maatschappelijke en/of politieke omgeving.
 • Woont bij voorkeur in het verzorgingsgebied van Huis ter Leede.
 • Is belijdend lid van een van de kerkgenootschappen die zich verbonden weten met Huis ter Leede.

> Bekijk de volledige vacature.

Huis ter Leede is een protestants-christelijke zorgorganisatie, met een woonzorgcentrum in Leerdam en steunpunten van waaruit wijkverpleging wordt geleverd in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Rivierenland en Vijfheerenlanden.

Hebt u interesse? Stuur uw schriftelijke sollicitatie inclusief CV vóór 25 oktober a.s. naar Huis ter Leede,
t.a.v. RvT / dhr. P.A. Huijsman, Eiland 1, 4143 EN  Leerdam of per e-mail: yvonne.kazen@huisterleede.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. P.A. Huijsman, voorzitter selectiecommissie RvT,
tel. 06 22 86 39 31 (na 18.00 uur).

Wij hopen de gesprekken voor eind 2020 te hebben afgerond. Een kennismakingsgesprek met de bestuurder en vertegenwoordigers van de cliëntenraad, ondernemingsraad en de identiteitscommissie maakt deel uit van de procedure.

Voor deze twee leden geldt dat één op voordracht van de ondernemingsraad en één op voordracht van de cliëntenraad zitting zal nemen in de Raad van Toezicht. Hiermee zullen betreffende raden moeten instemmen.

291
Trefwoorden: Huis ter Leede, rvt, vacature
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen