Lid voor de Raad van Toezicht, bedrijfsvoeringsprofiel

Organisatie: Stichting Rijnstad
Uiterste reactiedatum: 21 augustus 2020

In verband met het verstrijken van de zittingstermijn van een lid van de Raad van Toezicht zijn wij op zoek naar:
een lid voor de Raad van Toezicht, bedrijfsvoeringsprofiel

Rijnstad is een maatschappelijke organisatie voor Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening in Arnhem en omgeving met ruim 160 medewerkers en circa 900 vrijwilligers. Rijnstad draagt bij aan het bevorderen van een actieve deelname aan de samenleving. We doen dit door mensen te versterken in hun kwaliteiten, te helpen bij hun problemen, te ondersteunen in hun ontwikkeling en aan te spreken op de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden. We bieden dienstverlening op maat en dicht bij de mensen. Rijnstad vervult een sterke preventieve functie teneinde maatwerkvoorzieningen te voorkomen en/of te beperken.

Uitdaging van Rijnstad is om in de voortdurend veranderende samenleving een financieel en organisatorisch stabiele koers te varen en inhoudelijk een maximaal flexibele dienstverlening te blijven ontwikkelen.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een ervaren toezichthouder met affiniteit voor de sector welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Je hebt een financiële of bedrijfskundige achtergrond en acteert op strategisch niveau. Je wordt tevens lid van de auditcommissie die de financiële begroting en rapportages beoordeelt voordat zij in de Raad van Toezicht worden behandeld.

> Bekijk de volledige vacature.

Informatie en sollicitatie
Meer informatie over Rijnstad en de profielschets van de Raad van Toezicht vindt u op www.rijnstad.nl
Voor nadere informatie over de procedure en bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met mw. J. Hoekstra voorzitter van de Raad van Toezicht.

Heeft u belangstelling en past u binnen het profiel? Dan zien wij uw reactie, voorzien van uw cv en motivatie, graag uiterlijk 21 augustus 2020 tegemoet. U kunt uw reactie sturen naar:

Stichting Rijnstad, Postbus 222, 6800 AE Arnhem t.a.v. mw. J Hoekstra , voorzitter Raad van Toezicht. U kunt uw reactie ook mailen naar: raadvantoezicht@rijnstad.nl.

Procedure
De selectiegesprekken vinden plaats in twee ronden in week 37 en 38. De gesprekken worden vanuit de Raad van Toezicht gevoerd door mw. M. Kunst, mw. H. Reints en de interim bestuurder, de heer P.L. Roessen. In de eerste gespreksronde nemen tevens een vertegenwoordiger van de Ondernemingsraad en een vertegenwoordiger van de Cliëntenraad deel.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

225
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen