Lid raad van toezicht

Organisatie: Stichting IVT Zorg
Uiterste reactiedatum: 20 juli 2020

Stichting IVT is op zoek naar een lid van de Raad van Toezicht.

  • Kennis en inzicht van financiën, ICT en bedrijfsvoering in de zorg;
  • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
  • Binding en netwerk met de regio waarin IVT werkzaam is;
  • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
  • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.

Verder heeft de toezichthouder een goed beeld van de actualiteit in de zorg, innovatieve zorginhoudelijke en klantgerichte ontwikkelingen en kan deze binnen de organisatie plaatsen. De toezichthouder is in staat om op strategisch niveau te denken en overziet de bestuurlijke thema’s. Leden van de Raad van Toezicht kunnen geen deel uitmaken van aan IVT Zorg gerelateerde bestuurlijke netwerken of organisaties in het verzorgingsgebied.

>Bekijk volledige vacature.

Bezoldiging
De leden Raad van Toezicht worden beloond met als uitgangspunt de geldende richtlijnen van de WNT en NVTZ. De Raad van Toezicht heeft besloten de vergoedingen voor de voorzitter en de leden vast te stellen op een lager percentage dan wat de richtlijnen aangeven.

Uw Reactie
Uw belangstelling kunt u tot 20 juli 2020, uitsluitend digitaal, kenbaar maken door uw brief en cv te sturen naar mevrouw M. van de Laar; Maaike.vandeLaar@ivt-zorg.nl onder vermelding van Sollicitatie RvT. Informatie over de vacature kunt u inwinnen bij de heer H. Cosijnse, voorzitter Raad van Toezicht via telefoonnummer 06 – 1320 1366 en/of mevrouw M. Jaquet, Bestuurder via 06 – 2239 5554. De eerste gespreksronde is gepland op dinsdag 15 september 2020.

343
Trefwoorden: IVT, rvt, vacature
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen