Secretaris m/v

Organisatie: St. Klimkoord
Uiterste reactiedatum: 14 augustus 2020

Stichting Klimkoord zoekt voor de Raad van Toezicht een vrijwilliger als secretaris m/v.

Secretaris van de Raad van Toezicht
Van de nieuwe secretaris verwachten we kennis van en ervaring met de algemene op zorg toegespitste competenties van toezichthouders:

 • in visie en handelen de kwaliteit van de zorg en dienstverlening aan cliënt voorop stellen;
 • affiniteit met de regio en regionale netwerken en daarin eventueel een rol willen spelen;
 • affiniteit met de doelstelling, missie en kernwaarden van Klimkoord;
 • gericht op een juiste balans tussen persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen en zijn daarbij zelfreflectief;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Klimkoord stellen.

Uiteraard geldt voor de kandidaten voor deze positie dat zij affiniteit hebben met de organisatie, en hart hebben voor de sector. Daarvoor hanteren wij

 • een pragmatische en informele stijl en zoeken naar consensus binnen de RvT;
 • een zichtbaar empathisch vermogen;
 • weten met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen m.b.t. essentiële  en strategische aspecten van het functioneren van Klimkoord
 • begrijpen het spanningsveld tussen het leveren van kwalitatief goede zorg en de (continuïteit)doelstelling van de organisatie
 • beschikken over een goede antenne voor integriteits-, compliance en governance vraagstukken.

Voor de portefeuille zoeken we kandidaten met relevante kennis, netwerken en ervaring; en op het moment van benoeming bij voorkeur actief in een reguliere functie op passend (bestuurlijk) niveau.

Ook voor nieuwe leden van de RvT is het relevant om ongebonden en onafhankelijk te zijn. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van zakelijk en/of persoonlijk samenvallende belangen.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht vindt een afweging plaats op basis van verscheidenheid en diversiteit in expertise, netwerk en achtergrond.

Vergoeding en procedure
De vergoeding voor deze nevenfunctie is conform de richtlijnen van de NVTZ . De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 14 augustus 2020.
De kennismakingsgesprekken vinden plaats in de week van 18 tot 21 augustus; deze gesprekken, de tweede gespreksronde vindt plaats met de bestuurder en worden klikgesprekken gevoerd met de bestuurder.

KLIMKOORD
Stichting Klimkoord is een onafhankelijke non-profit organisatie met een geheel eigen visie en een innovatief zorgconcept. De doelgroep waar de stichting zich op richt zijn de zorgverleners die zich bezighouden met ADHD en Autisme. Hierbij kunnen zowel mantelzorgers als professionals, scholen, therapeuten en alternatieve behandelaren in deze een zorgverlener zijn. Ook de zorgvragers zijn onze doelgroep.

Informatie
Voor meer informatie is de voorzitter bereikbaar op zijn mailadres fvisee@gmail.com. of 06 54386167. Ook de website www.klimkoord.nl verstrekt achtergrond en details. De sollicitatieperiode sluit op 14 augustus 2020.

104
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen