Lid raad van toezicht

Organisatie: Zorgcentrum Huize Rosa
Uiterste reactiedatum: 28 mei 2020

Zorgcentrum Huize Rosa zoekt een lid raad van toezcht.

Profiel lid RvT, portefeuille Kwaliteit & Veiligheid

We zoeken voor deze vacante positie kandidaten met een achtergrond in de gezondheidszorg en kennis van en visie op Kwaliteit & Veiligheid in de zorg.

Om de RvT te completeren zoeken we een toezichthouder die verbindend is; iemand die collegiaal en tegelijk een onafhankelijk kritisch meedenker is en zich herkent in de volgende competenties en kenmerken:

  • affiniteit met de regio en regionale netwerken en daarin zo nodig een actieve rol willen spelen; gevoel voor de identiteit en historie van Huize Rosa en aandacht voor zingeving en spiritualiteit;
  • beschikken over inhoudelijke kennis en ervaring in de zorg in brede zin en een brede maatschappelijke belangstelling en affiniteit hebben met de intra- en extramurale (ouderen)zorg in het bijzonder;
  • kennis van kwaliteits- en veiligheidsopgaven en ontwikkelingen als de inzet van moderne technologie; in de zorg en/of aangrenzende domeinen;
  • in visie en handelen de kwaliteit van de zorg en dienstverlening aan de cliënt vooropstellen;
  • kan kwaliteits- en veiligheidsvraagstukken doorgronden en beoordelen;
  • is bekend met kwaliteitskaders en kwaliteitssystemen / keurmerken in de ouderenzorg;
  •  is bekend met werkprocessen, instructies en procedures, het verbeteren van interne processen en de uitvoering van in– en externe controles (audits) in de ouderenzorg.

> Bekijk volledige vacature.

Aanbod en procedure
De honorering is bepaald conform een vastgestelde notitie door de RvT.

Uw cv met motivatie ontvangen we graag per mail t.a.v. Susan van der Heijden, manager P&O, emailadres: s.vanderheijden@zorgcentrum-huizerosa.nl. Vragen over de rol en/of procedure kunt u eveneens stellen aan Susan van der Heijden.
Wij lezen graag terug vanuit welke visie, kennis en expertise u deze nevenfunctie wilt vervullen.

De reactietermijn voor deze positie sluit op 28 mei 2020.

De eerste gesprekken vinden, met inachtneming van de richtlijnen, fysiek plaats op 5 juni as. Het voordrachtgesprek met de OR vindt zo spoedig mogelijk daarna plaats, eventueel digitaal. Het overleggen van een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en het ondertekenen van een integriteitsverklaring zijn verplichte onderdelen van de procedure.

325
Trefwoorden: Huize Rosa, rvt, vacature
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen