Lid raad van toezicht

Organisatie: Amphia
Uiterste reactiedatum: 31 mei 2020

Stichting Amphia is op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht

Profiel

  • U hebt bestuurlijke ervaring in grotere organisaties en weet een juist evenwicht te behouden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
  • U bent een strategisch denker, zowel qua proces als qua inhoud;
  • U hebt affiniteit met ziekenhuiszorg en oog voor de maatschappelijke veranderingen waaraan zorginstellingen – en het toezicht daarop – onderhevig zijn;
  • U bent goed op de hoogte van ontwikkelingen en initiatieven op het gebied van (zorg)innovatie en u bent in staat om vernieuwend te denken; daarbij hebt u een visie op het creëren van kansen en mogelijkheden voor de organisatie;
  • U staat de Raad van Bestuur als klankbord en met raad graag terzijde en bent ook in staat het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
  • Uw taken als toezichthouder oefent u graag uit in teamverband, waarbij u het vermogen hebt op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
  • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling spreken voor u vanzelf;
  • U heeft inzicht in de eisen die cultuur, kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Amphia stellen;
  • U hebt aantoonbare affiniteit met medische / verpleegkundige (kwaliteit van) zorg en human resources; U bent bereid ten minste vier jaar als lid van de Raad van Toezicht te functioneren en bent daarvoor voldoende beschikbaar. U kunt eenmaal voor een periode van vier jaar worden herbenoemd;
  • U hebt zitting in de Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Cliëntenraad van Amphia.

> Bekijk de volledige vacature.

Herkent u zich in dit profiel, dan wordt u van harte verzocht te solliciteren.

Procedure
Er is een benoemingscommissie, die bestaat uit prof. dr. Wim Stalman, vicevoorzitter van de Raad van Toezicht en drs. Rob van Breemen, lid van de Raad van Toezicht. Olof Suttorp MD MBA, voorzitter Raad van Bestuur en dr. Remco Djamin, voorzitter MSB-A-bestuur treden op als adviseurs van deze commissie. De commissie selecteert uit de sollicitaties de geschikte kandidaat en legt deze voor aan de plenaire Raad van Toezicht en aan de Cliëntenraad van Amphia. Er is adviesrecht van de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad, de Verpleegkundige Regieraad en het MSB-A-bestuur. Nadat deze procedure naar wens is verlopen volgt de benoeming door de Raad van Toezicht.

Indien u interesse hebt voor deze functie, verzoeken wij u vriendelijk ons uiterlijk 31 mei 2020 per e-mail uw CV met uitgebreide motivatie voor de functie te doen toekomen. U kunt uw sollicitatie sturen naar Raad van Toezicht Stichting Amphia, t.a.v. de secretaris van de Raad van Toezicht, mr. Mark van Hassel, mvhassel@amphia.nl.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Visie op toezicht van de Raad van Toezicht en naar de website www.amphia.nl

612
Trefwoorden: amphia, rvt, vacature
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen